Monthly Message - Hungarian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Hungarian Messages from: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Medjugorje, 2019. június 25 "Drága gyermekek! Hálát adok Istennek mindnyájatokért. Kicsinyeim, különösen köszönöm nektek azt, hogy válaszoltatok hívásomra. Új időkre készítelek föl benneteket, hogy erősek legyetek a hitben és állhatatosak az imádságban, hogy a Szentlélek általatok munkálkodhasson és megújítsa a föld színét. Veletek imádkozom a békéért, amely a legértékesebb ajándék, míg a Sátán háborút és gyűlöletet akar. Kicsinyeim, legyetek a kinyújtott kezem és járjatok büszkén Istennel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 06/25/2019


Last Modified 07/04/2019