Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Budskapet fra 25. oktober 2018 "Kjære barn! Dere har en stor nåde ved å være kallet til et nytt liv gjennom budskapene som jeg gir dere. Mine barn, dette er en nådens tid, en tid og et kall til omvendelse for dere og de fremtidige generasjoner. Derfor kaller jeg dere, mine barn; be mer og åpne hjertet ditt for min Sønn Jesus. Jeg er med dere og elsker dere alle og velsigner dere med min moderlige velsignelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." 11/25/2018


Last Modified 11/01/2018