Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Budskapet fra 25. november 2017 "Kjære barn! I denne nådens tid kaller jeg dere til bønn. Be og søk fred, mine barn. Han som kom her på jorda for å gi oss Sin fred, uansett hvem du er eller hva du er - Han, min Sønn, din Bror - kaller dere til omvendelse gjennom meg, fordi uten Gud har dere ingen fremtid eller evig liv. Derfor, tro og be og lev i nåde og forventning om ditt personlige møte med Ham. Takk for at dere har svart på mitt kall." 11/25/2017


Last Modified 11/26/2017