Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Budskapet fra 25. juli 2017 "Kjære barn! Vær bønn og et gjenskinn av Guds kjærlighet for alle dem som er langt borte fra Gud og Guds bud. Mine barn, vær trofaste og bestemte i omvendelsen og arbeid med dere selv, slik at hellighet i livet må være sannhet for dere. Og oppmuntre hverandre i det gode gjennom bønn, slik at livet deres på jorda kan bli mer behagelig. Takk for at dere har svart på mitt kall." 07/25/2017


Last Modified 07/28/2017