Monthly Message - Slovak

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Slovak Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Posolstvo z 25. februára 2017 "Drahé deti! Dnes vás volám, aby ste hlboko žili svoju vieru a úpenlivo prosili Najvyššieho, aby ju posilňoval, aby ju vetry a búrky nemohli zlomiť. Nech sú koreňmi vašej viery modlitba a nádej vo večný život. Už teraz, dietky, pracujte na sebe v tomto čase milosti, v ktorom vám Boh dáva milosť, aby ste prostredníctvom odriekania a volania k obráteniu boli ľuďmi čistej a vytrvalej viery a nádeje. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 02/25/2017


Last Modified 03/27/2017