SZUKAJCIE WOLI BOŻEJ I CZYŃCIE DOBRO

"Drogie dzieci! Także dzisiaj wzywam was wszystkie, żebyście wzrastały w Bożej miłości jak kwiat, który czuje ciepłe promienie wiosny. W ten sposób także wy, dzieciaczki, wzrastajcie w miłości Bożej i zanoście ją tym wszystkim, którzy są daleko od Boga. Szukajcie woli Bożej i czyńcie dobro tym, których Bóg umieścił na waszej drodze oraz bądźcie światłem i radością. Dziękuję wam, że odpowiedziałyście na moje wezwanie." (orędzie z 25 kwietnia 2008)


Na początku orędzia z 25 kwietnia 2008 r. Matka Boża zachęca nas do wzrastania w miłości Bożej. Wzrastać w miłości oznacza otwierać się na Boga jak kwiat, pozwalać Mu, żeby na nas świecił, spowijał nas i przenikał. To może się dziać jedynie w atmosferze modlitwy, ponieważ modlitwa jest jak kanał, jak rura, przez którą Bóg przesyła na ziemię Swoją miłość i miłosierdzie. Prawdziwa modlitwa może pochodzić tylko z serca, które pozwala, żeby moc Bożej miłości otuliła i przeniknęła je. Taka Boża miłość może przeniknąć tylko tego, kto modli się z serca, całą swą istotą. Boża miłość szuka odpowiedzi, a odpowiedzią jest wiara. Wiarą wypełnione serce można porównać do światła. Podobnie jak światło, wiara odpędza ciemność, nieszczęście i rozpacz, daje bezpieczeństwo i siłę. W pewien sposób oświetla drogę ludzi, którzy je posiadają i prowadzi ich jak ciemna i jasna chmura, które prowadziły Izraelitów przez pustynię. Ci, którzy oczekują od wiary wyraźnego i konkretnego dowodu, muszą być rozczarowani, ponieważ wiara jest ponad dowodami i argumentami. Wiary nie można zmierzyć samą wiedzą, ponieważ jest ona ponad wszelkie życie, tzn. życiowe wskazówki, które nie zawsze można opisać za pomocą wiedzy. Wiarę można porównać do gwiazd, które w nocy prowadzą żeglarzy. One nie oświetlają fal, przez które żeglarze żeglują, lecz pokazują im kierunek.

Matka Boża zachęca nas do szukania woli Bożej i to jest nam ujawniane całkowicie tylko podczas osobistego spotkania z Chrystusem. Tylko szukanie Boga i pełnienie Jego woli może doprowadzić nas do Królestwa Niebieskiego. Jezus mówi: „Nie każdy, kto mówi mi ‘Panie, Panie’ wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten tylko, kto pełni wolę Mojego Ojca, który jest w Niebie (Mt 7,21).

Wola Boża jest ważniejsza niż nasza wola. Szukać i pełnić wolę Bożą nie oznacza utracić lub wyrzec się własnej wolności – przeciwnie, oznacza uwolnić się od codziennej niewoli i grzechu. Oznacza uwolnić się od zniewolenia bożkami takimi jak: władza, pieniądze, opinia innych ludzi, itd. Wszystkie te idole odbierają nam życie, tylko Bóg je daje. Wszystkie inne bożki wiele obiecują, a nic w zamian nie dają. Matka Boża przyjęła Bożą wolę, zgodziła się służyć wyłącznie jedynie prawdziwemu Bogu i pełnić Jego wolę. Wypowiadając tylko jedno słowo „fiat” – niech tak mi się stanie – przy pomocy Bożego miłosierdzia zmieniła bieg historii.

Pełniąc wolę Boga wchodzimy z Nim w relację przyjaźni. Gdy powiedziano do Niego: Oto Twoja Matka i Twoi bracia szukają Cię. A On im odpowiedział: Któż jest Moją Matką i któż jest Moimi braćmi? A spoglądając wokół na tych, którzy siedzieli wokół Niego powiedział: Oto Moja Matka i Moi bracia! Ponieważ ten, kto pełni wolę Bożą, ten jest Moim bratem i siostrą i matką (Mk 3,33-35).

Pod koniec orędzia Matka Boża zachęca nas, żebyśmy czynili dobro wszystkim ludziom i byli światłem i radością. Światłem i radością może być tylko ten, kto potwierdza miłość Bożą każdego dnia, jak to czyniła Matka Teresa. Być świadkiem oznacza oddać się całkowicie w Boże ręce, oddać całą swą istotę, żyć orędziem Ewangelii, zanim opowiemy ją innym, żyć osobistym spotkaniem z Bogiem, który stał się Człowiekiem, żyć z Panem, który umarł i zmartwychwstał.

Niech Maryja, Matka Chrystusa i Matka Kościoła pomoże nam nieść orędzie pokoju, radości i przebaczenia, gdziekolwiek idziemy – orędzie, które zmieni świat.


O. Danko Perutina
Medjugorje, 26.4.2008 r.BackHomeOverviewInfo
Last Modified 05/20/2008