PRAWDZIWY ODPOCZYNEK JEST W BOGU

"Drogie dzieci! W tym czasie, gdy myślicie o fizycznym odpoczynku, wzywam was do nawrócenia. Módlcie się i pracujcie tak, żeby wasze serce tęskniło za Bogiem Stworzycielem, który jest prawdziwym odpoczynkiem waszej duszy i waszego ciała. Niech On objawi wam Swą twarz i niech da wam swój pokój. Jestem z wami i wstawiam się przed Bogiem za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedziałyście na moje wezwanie." (Orędzie z 25 lipca 2008 r.)

To jest czas urlopu i wakacji i ludzie zadają sobie pytanie, jak najlepiej wykorzystać ten czas i jak dobrze odpocząć. Niektórzy wybierają góry, niektórzy jadą nad morze, niektórzy postanowią przeczytać jakąś dobrą książkę, a niektórzy zdecydują się na spacer na łonie natury.

Matka Boża wzywa nas do podjęcia odpoczynku całkiem innego rodzaju. Uczy nas, że prawdziwy odpoczynek można znaleźć w nawróceniu. Nawrócenie obejmuje całą osobę: ciało i duszę, prace i czyny. Św. Marek cytuje pierwsze słowa Jezusa na początku Jego publicznej działalności: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Nawrócenie nie polega tylko na zewnętrznym wypełnieniu Bożych przykazań. Polega na osobistym spotkaniu z Jezusem Chrystusem. Po tym spotkaniu człowiek staje się w pełni świadomy tego, kim i czym jest; staje się świadomy swych grzechów i słabości, ale także swej ważności i wartości. Po tym spotkaniu z Jezusem człowiek odczuwa pragnienie zmiany starych dróg życia, żeby zacząć nowe życie. Pozwala Jezusowi, żeby wszedł w jego dni, w jego życie, w jego zachowanie i myśli.

Następnie Matka Boża zachęca nas do modlitwy, żeby nasze serca tęskniły bardziej za naszym Panem Stworzycielem, skoro tylko On może dać prawdziwy odpoczynek naszej duszy i naszemu ciału.

Serce jest centrum człowieka. Nikt nie ma dwóch serc, żeby jednym nienawidził, a drugim kochał. Człowiek ma tylko jedno serce i dlatego musi wybrać przebaczenie, pokój, miłość i zaufanie. Przebaczać oznacza wpuścić drugiego człowieka do swego serca i przyjąć go takim, jakim jest. Tomasz z Akwinu mówi, że ludzkie serce jest stworzone na Boży obraz – do miłości.

Czas odpoczynku to wielka okazja, żeby zatrzymać się na chwilę i zacząć na nowo się modlić. Jest to czas na bardziej intensywne, głębsze spotkanie z Bogiem. Odpoczynek jest także okazją do tego, żeby znaleźć więcej czasu dla przyjaciół, których mogliśmy zapomnieć, zadzwonić do nich i podzielić się z nimi dobrymi nowinami lub decyzjami, jakie ostatnio podjęliśmy. Czas odpoczynku to okazja do całkowitej zmiany życia w relacji z Bogiem, z innymi i z sobą samym. Wykorzystajmy ten odpoczynek, żebyśmy nie spędzili na próżno czasu, który tak jest dla nas cenny.

Matka Boża wstawia się za nami przed Bogiem i prosi o Jego przebaczenie i miłosierdzie dla nas. Wstawia się za nami i idzie za nami naszą drogą, dlatego nie musimy się bać.

Skończyłbym słowami Psalmu 62, który mówi:


Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja,
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
On jedynie skałą i zbawieniem moim,
On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję.
W Bogu jest zbawienie moje i moja chwała,
skała mojej mocy,
w Bogu moja ucieczka.
W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie!
Przed Nim serca wasze wylejcie.


O. Danko Perutina
Medjugorje, 26 lipca 2008BackHomeOverviewInfo
Last Modified 08/18/2008