UZBRÓJCIE SIĘ W MODLITWĘ I POST

"Drogie dzieci! W szczególny sposób wzywam was wszystkie do modlitwy w moich intencjach, żebyście przez swoje modlitwy mogły powstrzymać plan szatana wobec świata, który każdego dnia jest coraz dalej od Boga i który stawia się na miejscu Boga i niszczy wszystko, co jest piękne i dobre w duszach każdego z was. Dlatego, dzieciaczki, uzbrójcie się w modlitwę i post, żebyście były świadome tego, jak bardzo Bóg was kocha i żebyście wypełniały wolę Bożą. Dziękuję wam, że odpowiedziałyście na moje wezwanie." (Orędzie z 25 października 2008 r.)


Matka Boża zachęca nas do modlitwy w Jej intencjach. Jeśli na modlitwie oddamy się Bogu, szatański plan nie wypełni się na Ziemi. Przez to orędzie Matka Boża prosi nas o współpracę. Jesteśmy świadomi tego, że Jezus i Matka Boża mogą pokonać szatana bez nas, lecz proszą o naszą współpracę i naszą decyzję. Bóg stworzył nas wolnymi i prosi nas, żebyśmy się wypowiedzieli. Bóg stworzył nas bez naszej pomocy, ale nie może nas zbawić, jeśli my tego nie chcemy.

Jeśli Matka Boża mówi o szatańskim planie wobec Ziemi, to nie mówi o przyrodzie, ale o człowieku i o wszystkich grzechach, jakie popełnia ludzkość, gdy upada wobec szatańskich pokus, które są różnego rodzaju grzechami ciężkimi: małżeństwa tej samej płci, aborcje, zabójstwa, cudzołóstwa, okradanie biednych, przekleństwa, narkotyki, alkohol, itd. Dzisiejsza ludzkość ciągle stawia się na miejscu Boga i powtarza pomyłkę z pierwszych stron Biblii (Rozdz. 3). Wartości ludzkie stały się ważniejsze niż wartości chrześcijańskie. Dla wielu ludzi pieniądze stały się bogiem. Konsekwencją tego jest niszczenie wszystkiego, co w duszach ludzi jest dobre i piękne.

Matka Boża daje nam narzędzia do przeciwstawiania się szatańskiemu planowi, a są to modlitwa i post. Wszyscy myślimy, że dużo się modlimy i że mamy głęboką wiarę. Gdybyśmy przeprowadzili ankietę, zobaczylibyśmy, że nie modlimy się często. Więcej czasu spędzamy rozmawiając przez telefon, pijąc kawę, czytając gazety lub patrząc na sport niż spędzamy na modlitwie. Post i modlitwa były od początków chrześcijaństwa głównymi narzędziami w walce ze złem. Jeśli nie modlimy się i nie pościmy, nie możemy wierzyć, ponieważ wiara, to jest zaufanie, jest oparte na relacji z kimś, a tym kimś jest Bóg. Modlitwa jest spotkaniem z Bogiem, a z tego spotkania rodzi się silna i mocna wiara.

W orędziu z 25 listopada 1987 r. Matka Boża zachęca nas do modlitwy, żeby szatan nie pociągał nas swą próżnością i fałszywą siłą. Mówi: Jestem z wami i chcę, żebyście wierzyli mi, że was kocham. Z każdego orędzia Matki Bożej można wyczytać miłość i pokorę i jest to główny powód, dla którego tak wiele ludzi z całego świata odwiedza Medjugorje – ponieważ czują, że są kochani.

Orędzie z dzisiejszego wieczora kończy się słowami: pełnijcie wolę Bożą. W Psalmie 40 w wersecie 9 możemy przeczytać: „Droższe jest dla mnie, mój Boże, pełnić Twoją wolę.” Człowiek, który pełni wolę Bożą jest napełniony radością i pogodą ducha. Pełnić wolę Bożą oznacza kroczyć ku świętości. Pokora jest cechą charakterystyczną tych, którzy pełnią wolę Bożą. Są oni posłuszni i cisi. Ci, którzy nie reagują na pełnienie woli Bożej, są skupieni na sprawach światowych i Bóg nie jest dla nich na pierwszym miejscu. Są to ludzie, którzy są pełni ambicji i próbują wypełnić własne cele wszelkimi środkami. Są to ludzie, którzy wszystko mierzą miarą świata i w konsekwencji tracą radość.

Ponownie razem zdecydujmy się na Boga, zwróćmy uwagę na wołanie Królowej Pokoju, a staniemy się prawdziwymi świadkami miłości Bożej i miłości Matki Bożej, staniemy się takimi uczniami, jakich chce Jezus.


o. Danko Perutina,
Medjugorje, 26 października 2008BackHomeOverviewInfo
Last Modified 11/17/2008