Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2001 In Czech

Error


Error


Error


Error


Error


Error


Error


Poselství z 25. cervna 2001 Drahé deti ! S vámi jsem a všem vám žehnám svým materským požehnáním. Zvlášte dnes, když vám Buh dává hojné milosti, modlete se a hledejte Boha skrze mne. Buh vám dává veliké milosti, proto, dítka, využijte tento milostný cas a približte se mému srdci, abych vás mohla vést k mému synu Ježíši. Dekuji vám, že jste prijaly mou výzvu." 06/2001

Poselství z 25. May, 2001 "Drahé deti! V tomto milostném case vás volám k modlitbe. Dítka, pracujete hodne, ale bez Božího Požehnání. Žehnejte a hledejte moudrost Ducha Svatého, aby vás vedl v tomto case, abyste pochopili a žili v milosti tohoto casu. Obracejte se, dítka, a kleknete si v tichosti svého srdce. Dejte Boha do stredu vaší bytosti, abyste tak mohli v radosti svedcit o kráse, kterou Buh neustále dává do vašeho života. Dekuji vám, že jste prijaly mou výzvu.


Error


Error


Error


Error


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 02/07/2002