Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2004 In Vietnamese

Thông điệp ngày 25/01/2004
"Các con thân mến! Hôm nay Mẹ mời gọi chúng con hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện, hỡi các con nhỏ, một cách đặc biệt cho những người chưa nhận biết tình yêu của Thiên Chúa. Hãy cầu nguyện cho trái tim họ mở ra và cho họ đến gần trái tim Mẹ và trái tim Chúa Giêsu Con Mẹ hơn nữa, để chúng ta có thể biến đổi họ thành những người của hòa bình và yêu thương. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ." 01/2004

Thông điệp ngày 25/02/2004
"Các con thân mến! Hôm nay, chưa bao giờ từ trước tới giờ, Mẹ mời gọi các con mở trái tim các con ra cho những thông điệp của Mẹ. Hỡi các con nhỏ, hãy là những người lôi kéo nhiều linh hồn tới Chúa, chứ không phải là những người xa cách họ. Mẹ ở với các con và yêu thương tất cả các con với một tình thương đặc biệt. Đây  là thời gian của xám hối và hoán cải. Từ đáy lòng của Mẹ, Mẹ mời gọi các con thuộc về mẹ với tất cả trái tim của các con, và các con sẽ thấy rằng Thiên Chúa của các con thật là lớn lao, bởi vì Người sẽ ban cho các con tràn đầy ân sủng và bình an. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ" 02/2004

Thông điệp ngày 25/03/2004
"Các con thân mến! Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy mở lòng ra cho cầu nguyện. Đặc biệt hôm nay, trong thời gian ân huệ này, hãy mở trái tim các con ra, hỡi các con nhỏ, và biểu lộ tình yêu của các con cho Đấng Chịu Đóng Đinh. Chỉ trong cách này, các con sẽ khám phá được bình an, và lời cầu nguyện sẽ bắt đầu chảy từ trái tim các con vào thế giới. Hãy là một gương mẫu, hỡi các con nhỏ, và là một khích lệ cho điều thiện hảo. Mẹ ở gần các con và Mẹ yêu thương tất cả các con. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ." 03/2004

Thông điệp ngày 25/04/2004
"Các con thân mến! Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy sống những thông điệp của Mẹ mạnh mẽ hơn nữa trong sự khiêm nhường và yêu thương, để nhờ đó Chúa Thánh Thần có thể đổ tràn trên chúng con ân sủng và sức mạnh của Ngài. Chỉ bằng cách này, các con sẽ là những chứng nhân của hòa bình và tha thứ. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ." 04/2004

Thông điệp ngày 25/05/2004
"Các con thân mến! Hôm nay, Mẹ nài xin các con hãy tận hiến mình cho trái tim Mẹ và trái tim Chúa Giêsu, Con Mẹ. Chỉ bằng cách này, các con sẽ thuộc về Mẹ hơn mỗi ngày, và các con sẽ khuyến khích nhau hơn để sống thánh thiện. Cũng trong cách này, niềm vui sẽ ngự trị trong trái tim các con, và các con sẽ là những người mang hoà bình và yêu thương. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ." 05/2004

Thông Điệp Ngày 25/06/2004
"Các con thân mến, Hôm nay, trái tim Mẹ tràn đầy niềm vui. Mẹ muốn cám ơn các con vì đã làm cho chương trình của Mẹ được hiện thực. Mỗi người các con đều quan trọng, vì thế hỡi các con nhỏ, hãy cầu nguyện và vui mừng với Mẹ để mỗi trái tim được hoán cải và trở thành khí cụ bình an trong thế giới. Các nhóm cầu nguyện rất có sức mạnh và qua các nhóm, Mẹ có thể thấy được, hỡi các con nhỏ, Chúa Thánh Thần đang làm việc trong thế giới. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ". 06/2004

Thông Điệp Ngày 25/07/2004
"Các con thân mến, Mẹ mời gọi các con lần nữa: hãy mở lòng ra cho những thông điệp của Mẹ. Mẹ ước mong, hỡi các con nhỏ, lôi kéo tất cả các con tới gần Con Giêsu của Mẹ; vì thế, các con hãy cầu nguyện và ăn chay. Đặc biệt, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ, để mẹ có thể trình các con lên Con Giêsu của Mẹ; để Ngài biến đổi và mở trái tim các con ra cho yêu thương. Khi các con có yêu thương trong trái tim, thì hòa bình sẽ ngự trị torng các con. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ". 07/2004

Thông Điệp Ngày 25/08/2004
"Các con thân mến, Mẹ mời gọi tất cả các con hãy hoán cải trái tim mình. Hãy quyết định, như ngày đầu Mẹ đến nơi đây, một sự thay đổi hoàn toàn cuộc sống của các con. Trong cách này, hỡi các con nhỏ, các con mới có sức mạnh để quỳ xuống và mở trái tim các con ra cho Chúa. Chúa sẽ đoái nghe lời cầu xin của các con và đáp trả lời những lời cầu xin ấy. Mẹ cầu bầu cho từng các con trước Nhan Chúa. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ". 08/2004

Thông Điệp Ngày 25/09/2004
"Các con thân mến, Một lần nữa hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy là tình yêu nơi có hận thù, và nơi đói khát hãy cho của ăn. Hãy mở trái tim các con ra, hỡi các con nhỏ, hãy để bàn tay các con nới rộng và quảng đại, nhờ đó qua các con mọi tạo vật biết cảm tạ Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành muôn loài. Hãy cầu nguyện, hỡi các con nhỏ, và mở trái tim các con ra cho tình yêu của Thiên Chúa, điều các con không thể làm nếu các con không cầu nguyện. Vì thế, hãy cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ". 09/2004

Thông Điệp Ngày 25/10/2004
"Các con thân mến, Đây là thời gian hồng ân cho gia đình, và vì thế Mẹ mời gọi các con hãy tái lập việc cầu nguyện. Ước gì Chúa Giêsu ngự trị trong trái tim của gia đình các con. Trong cầu nguyện, hãy học yêu thương tất cả vì đó là thánh thiện. Hãy noi gương đời sống các thánh vì họ là động lực và là những nhà chỉ đạo con đường nên thánh. Ước gì  mỗi gia đình trở nên chứng nhân của tình yêu trong thế giới thiếu cầu nguyện và bất an này. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ". 10/2004

Thông Điệp Ngày 25/11/2004
"Các con thân mến, Vào thời gian này, Mẹ mời gọi tất cả các con cầu nguyện cho những ý chỉ của Mẹ. Đặc biệt, hỡi các con nhỏ, hãy cầu nguyện cho những ai chưa đến để biết tình yêu Chúa và chưa đi tìm Chúa Cứu Thế. Hỡi các con nhỏ, các con là những bàn tay nối rộng của Mẹ, và nhờ gương mẫu của các con kéo họ tới gần Trái Tim Mẹ và Trái Tim Con Mẹ hơn. Thiên Chúa sẽ ban thưởng cho các con với những hồng ân và mọi ơn lành của Ngài.Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ". 11/2004

Thông Điệp Ngày 25/12/2004
"Các con thân mến, với niềm vui lớn lao, hôm nay Mẹ bồng Chúa Giêsu con Mẹ trên đôi tay đến cho các con. Ngài chúc lành cho các con và mời gọi các con tới bình an. Hãy cầu nguyện, hỡi các con nhỏ và hãy là những chứng nhân can đảm của Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh. Chỉ trong cách này, Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho các con và ban cho các con mọi điều các con xin cùng Ngài trong đức tin. Mẹ ở với các con cho đến khi nào Đấng Toàn Năng còn cho phép Mẹ. Mẹ cầu bầu cho mỗi các con với tình yêu bao la. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ". 12/2004


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/27/2004