Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2005 In Vietnamese

Thông Điệp Ngày 25/01/2005
"Các con thân mến, Trong thời gian ân huệ này, Mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện, hỡi các con nhỏ, cho sự hiệp nhất Kitô giáo, để mọi người cùng chung một trái tim. Sự hiệp nhất sẽ thực sự ở giữa các con ở mức độ mà các con sẽ cầu nguyện và tha thứ. Đừng quên rằng: tình yêu sẽ chiến thắng chỉ khi nào các con cầu nguyện, và trái tim các con sẽ mở ra.
Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ". 01/2005

Thông Điệp Ngày 25/02/2005
"Các con thân mến, Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy là những cánh tay vươn dài của Mẹ trong thế giới đã đặt Chúa chỗ sau cùng. Này các con, hỡi các con nhỏ, hãy đặt Chúa nơi trước nhất trong đời sống các con. Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho các con và ban cho các con sức mạnh để làm chứng tá cho Ngài, Thiên Chúa của tình yêu và bình an. Mẹ ở với các con và cầu bầu cho tất cả các con. Hỡi các con nhỏ, đừng quên rằng Mẹ yêu thương các con với một tình yêu dịu hiền.
Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ". 02/2005

Thông Điệp Ngày 25/03/2005
"Các con thân mến, Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy yêu thương. Hỡi các con nhỏ, hãy yêu thương nhau với tình yêu của Thiên Chúa. Mỗi giây phút mừng vui hay buồn sầu thì ước gì tình yêu luôn chiến thắng và chỉ trong cách này, tình yêu sẽ bắt đầu ngự trị trong trái tim các con. Chúa Giêsu phục sinh sẽ ở với các con, và các con sẽ là những chứng nhân của Ngài. Mẹ sẽ vui mừng với các con, và bảo vệ các con với áo choàng từ mẫu của Mẹ. Đặc biệt, hỡi các con nhỏ, Mẹ luôn trông nom sự hoán cải hằng ngày của các con với tình yêu.
Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ". 03/2005

Thông Điệp Ngày 25/04/2005
"Các con thân mến! Một lần nữa hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy canh tân việc cầu nguyện trong gia đình các con. Bằng cầu nguyện và đọc Kinh Thánh, Chúa Thánh Thần sẽ canh tân các con, và sẽ đi vào gia đình của các con. Trong cách này, các con sẽ trở thành những thầy dạy về đức tin trong gia đình các con. Bằng cầu nguyện và tình yêu của các con, thế giới sẽ bắt đầu trên một con đường tốt đẹp hơn, và tình yêu sẽ bắt đầu thống trị thế giới. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ." 04/2005

Thông Điệp Ngày 25/05/2005
"Các con thân mến! Một lần nữa hôm nay, Một lần nữa, Mẹ mời gọi các con hãy sống các thông điệp của Mẹ trong khiêm nhường. Đặc biệt hãy làm chứng cho các thông điệp ngay bây giờ khi các con đang gần đến ngày kỷ niệm cuộc hiện ra của Mẹ. Hỡi các con nhỏ, hãy là một dấu chứng cho những ai đang còn xa Chúa và tình yêu của Ngài. Mẹ ở với các con và chúng lành cho tất cả các con với phúc lành mẫu tử của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ". 05/2005

Thông Điệp Ngày 25/06/2005
"Các con thân mến! Hôm nay, Mẹ cám ơn các con về mọi hy sinh mà các con đã dâng cho các ý chỉ của Mẹ. Mẹ mời gọi các con, hỡi các con nhỏ, hãy là các môn đệ của hòa bình và yêu thương trong gia đình các con và trong thế giới. Hãy cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn các con trên con đường nên thánh. Mẹ ở với các con và chúc lành cho tất cả các con với phép lành từ mẫu của mẹ. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ". 06/2005

Thông Điệp Ngày 25/07/2005
"Các con thân mến! Hôm nay, Mẹ mời gọi các con đổ đầy mỗi ngày của các con bằng những lời cầu nguyện ngắn gọn và sốt sắng. Khi các con cầu nguyện, trái tim các con mở ra và Thiên Chúa yêu các con với một tình yêu đặc biệt và ban cho các con những ân huệ đặc biệt. Vì thế, hãy tận dụng tốt thời gian ân huệ này và tận hiến điều ấy cho Chúa hơn bao giờ hết từ trước tới nay. Hãy thực hành những tuần cửu nhật ăn chay và hãm mình để Satan rời xa các con, và ân huệ ở chung quanh các con. Mẹ ở gần các con và cầu bầu trước Thiên Chúa cho mỗi người các con. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ". 07/2005

Thông Điệp Ngày 25/08/2005
"Các con thân mến! Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy sống các thông điệp của Mẹ. Thiên Chúa ban cho các con món quà của thời gian này là một thời gian của ân huệ. Vì thế, hỡi các con nhỏ, hãy sử dụng tốt từng giây phút và cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Mẹ chúc lành cho tất cả các con và cầu bầu trước Đấng Tối Cao cho từng các con.Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ". 08/2005

Thông Điệp Ngày 25/09/2005
"Các con thân mến! Trong tình thương, Mẹ mời gọi các con hãy hoán cải, cho dù các con ở xa trái tim Mẹ. Đừng quên rằng, Mẹ là Mẹ của các con và Mẹ cảm thấy đau đớn về mỗi người con còn ở xa trái tim Mẹ; nhưng mẹ không bỏ rơi các con. Mẹ tin rằng các con có thể từ bỏ con đường tội lỗi và quyết tâm trở nên thánh thiện. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ". 09/2005

Thông Điệp Ngày 25/10/2005
"Hỡi các con nhỏ, hãy tin tưởng, cầu nguyện và yêu mến, và Chúa sẽ ở gần các con. Ngài sẽ ban cho các con món quà là tất cả ân sủng mà các con tìm kiếm nơi Ngài. Mẹ là một món quà, bởi vì ngày qua ngày, Chúa cho phép Mẹ ở với các con và yêu thương mỗi người các con với một tình yêu vô bờ bến. Do đó, hỡi các con nhỏ, trong cầu nguyện và khiêm nhường, hãy mở trái tim các con ra và là những chứng nhân cho sự hiện diện của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ." 10/2005

Thông Điệp Ngày 25/11/2005
"Các con thân mến! Lần nữa hôm nay Mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện cho tới khi lời cầu nguyện trở thành đời sống cho các con. Hỡi các con nhỏ, vào thời gian này, trong một cách đặc biệt, Mẹ cầu nguyện trước Nhan Thánh Chúa ban cho các con ơn đức tin. Chỉ trong đức tin, các con sẽ khám phá ra được niềm vui về món quà sự sống mà Chúa đã ban cho các con. Tâm hồn các con sẽ vui mừng nghĩ đến sự trường sinh bất diệt. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ." 11/2005

Thông Điệp Ngày 25/12/2005
"Các con thân mến! Lần nữa hôm nay trong cánh tay Mẹ mang Hài Nhi Giêsu, Vua của Hòa Bình đến với các con để chúc lành bình an của Ngài cho các con. Hỡi các con nhỏ, bằng một cách đặc biệt, hôm nay Mẹ mời gọi các con hãy là những người mang bình an đến cho thế giới bất an này. Thiên Chúa sẽ chúc lành cho các con. Hỡi các con nhỏ, đừng quên rằng Mẹ là Mẹ của các con. Mẹ chúc lành cho tất cả các con với phép lành đặc biệt, cùng với Hài Nhi Giêsu trong cánh tay Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ." 12/2005


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/21/2006