Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2006 In Slovak

Posolstvo z 25. novembra 2006 "Drahé deti! Aj dnes vás volám, aby ste sa modlili, modlili, modlili. Dietky, keď sa modlíte, ste v blízkosti Boha a On vám dáva túžbu po večnosti. Toto je čas, kedy môžete hovoriť viac o bohu a robiť viac pre Boha. Preto, dietky, neodporujte, ale dovoľte Mu, aby vás viedol, zmenil vás a vstúpil do vášho života. Nezabúdajte, že ste pútnici na ceste smerom k večnosti. Preto dietky, dovoľte, aby vás Boh viedol ako pastier vedie svoje stádo. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 11/2005

Posolstvo z 25. decembra 2006 "Drahé deti! Aj dnes vám prinášam v náručí novonarodeného Ježiša. On, ktorý je kráľom neba a zeme, On je váš pokoj. Dietky, nikto vám nemôže dať pokoj ako ten, ktorý je kráľom pokoja. Preto sa mu klaňajte vo svojich srdciach, vyberte si Ho a v ňom budete mať radosť. On vás požehná svojím požehnaním pokoja. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 12/2006


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/03/2007