Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2006 In Vietnamese

Thông Điệp Ngày 25/01/2006
"Các con thân mến! Lần nữa, hôm nay Mẹ mời gọi các con hãy là những người chuyển đưa Tin Mừng trong gia đình các con. Đừng quên đọc Kinh Thánh, hỡi các con nhỏ. Hãy đặt Kinh Thánh ở nơi dễ thấy và hãy làm chứng bằng đời sống các con rằng các con tin và sống Lời của Chúa. Mẹ ở gần các con với tình yêu của Mẹ và cầu bầu trước Con Mẹ cho mỗi các con. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ." 01/2006

Thông Điệp Ngày 25/02/2006
"Các con thân mến! Trong thời gian của hồng ân Mùa Chay này, Mẹ mời gọi các con hãy mở lòng ra cho các ân sủng mà Thiên Chúa muốn ban cho các con. Đừng khép kín lòng nhưng với cầu nguyện và hy sinh hãy nói "xin vâng" với Chúa, và Ngài sẽ ban cho các con tràn đầy. Như trong mùa xuân, mặt đất mở ra đón nhận hạt giống và rồi kết sinh hoa trái gấp trăm lần, cũng vậy, Cha các con trên trời sẽ ban cho các con tràn đầy. Mẹ ở với các con và yêu thương các con, hỡi các con nhỏ, với một tình yêu dịu hiền. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ." 02/2006

Thông Điệp Ngày 25/03/2006 "Hãy can đảm, hỡi các con nhỏ! Mẹ quyết định dẫn dắt các con trên con đường nên thánh. Hãy từ bỏ tội lỗi và hãy bước đi trên con đường của ơn cứu độ, con đường mà Con Mẹ đã chọn. Qua mỗi một những nỗi buồn sầu và đau khổ, Thiên Chúa sẽ tìm ra con đường hoan lạc cho các con. Vì thế, hỡi các con nhỏ, hãy cầu nguyện. Mẹ và Con Mẹ ở gần các con với tình yêu của chúng ta. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ." 03/2006

Thông Điệp Ngày 25/04/2006 "Các con thân mến! Lần nữa, hôm nay Mẹ mời gọi các con có lòng tin tưởng hơn nơi Mẹ và nơi Con Mẹ. Ngài đã chiến thắng nhờ sự chết, sự sống lại, và qua Mẹ, mời gọi các con là một phần niềm vui của Ngài. Các con không thấy Chúa, hỡi các con nhỏ, nhưng nếu các con cầu nguyện, các con sẽ cảm nghiệm được sự gần gũi của Ngài. Mẹ ở với các con và cầu bầu trước nhan Chúa cho mỗi các con. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ." 04/2006

Thông Điệp Ngày 25/05/2006 "Các con thân mến! Hôm nay lần nữa, Mẹ mời gọi các con mang áp dụng và sống các thông điệp mà Mẹ đang ban cho các con. Hãy quyết tâm nên thánh thiện, hỡi các con nhỏ, và nghĩ về thiên đàng. Chỉ trong cách này, các con sẽ có được sự bình an trong trái tim mà không ai có thể tiêu huỷ được. Bình an là một ân huệ mà Thiên Chúa ban cho các con trong cầu nguyện. Hỡi các con nhỏ, hãy tìm kiếm và làm việc với tất cả sức lực để bình an chiến thắng trong trái tim các con và trong thế giới. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ." 05/2006

Thông Điệp Ngày 25/06/2006 "Các con thân mến! Với niềm vui lớn lao trong trái tim Mẹ, Mẹ cám ơn các con về tất cả những lời cầu nguyện mà các con dâng lên cho những ý chỉ của Mẹ trong những ngày này. Hãy biết rằng, hỡi các con nhỏ, các con sẽ không hối tiếc điều đó, các con sẽ không và con cái của các con cũng vậy. Thiên Chúa sẽ ban thưởng cho các con những hồng ân lớn lao, và các con sẽ dành được đời sống vĩnh cửu. Mẹ ở gần các con và cám ơn tất cả những ai, qua những năm này, đã đón nhận những thông điệp của Mẹ, đã đổ những thông điệp ấy vào đời sống của họ, đã quyết định sống thánh thiện và hòa bình. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ." 06/2006

Thông Điệp Ngày 25/07/2006 "Các con thân mến! Vào thời gian này, đừng chỉ nghĩ đến việc nghỉ ngơi thân xác, nhưng hỡi các con nhỏ, cũng hãy tìm kiếm thời gian nghỉ ngơi cho tâm hồn. Trong thinh lặng, ước gì Chúa Thánh Thần nói với các con, và cho phép Ngài hoán cải và biến đổi các con. Mẹ ở với các con và trước Nhan Chúa, Mẹ cầu bầu cho từng các con.. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.” 07/2006

Thông Điệp Ngày 25/08/2006 "Các con thân mến! Lần nữa, hôm nay Mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Chỉ trong cầu nguyện các con sẽ được ở gần Mẹ và Con của Mẹ; các con sẽ thấy được kiếp sống này ngắn ngủi là bao. Trong trái tim các con, một khao khát về thiên đàng sẽ được nảy sinh. Niềm vui sẽ bắt đầu thống trị trong trái tim các con, và cầu nguyện sẽ bắt đầu tuôn chảy như một dòng sông. Trong những lời nói của các con sẽ luôn chỉ là sự tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã tạo dựng nên các con, và sự khao khát nên thánh sẽ trở thành thực tại cho các con. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.” 08/2006

Thông Điệp Ngày 25/09/2006 "Các con thân mến! Lần nữa, Lần nữa, hôm nay Mẹ ở với các con và mời gọi tất cả các con đến sự hoán cải hoàn toàn. Hãy quyết định cho Chúa, hỡi các con nhỏ, các con sẽ tìm được nơi Chúa sự bình an mà trái tim các con kiếm tìm. Hãy bắt chước đời sống của các thánh và ước gì các ngài là mẫu gương cho các con. Mẹ sẽ khích lệ các con cho đến khi nào Đấng Tối Cao còn cho phép Mẹ ở với các con. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.” 09/2006

Thông Điệp Ngày 25/10/2006 "Các con thân mến! Hôm nay, Thiên Chúa cho phép Mẹ nói với các con một lần nữa là các con đang sống trong một thời gian ân huệ. Các con chẳng ý thức, hỡi các con nhỏ, rằng Thiên Chúa đang ban cho các con một cơ hội trọng đại để hoán cải và để sống trong hòa bình và yêu thương. Các con quá mù quáng và gắn bó với những sự thuộc về thế gian. Thiên Chúa gởi Mẹ đến để hướng dẫn các hướng về đời sống vĩnh cửu. Hỡi các con nhỏ, Mẹ chẳng mệt mỏi, mặc dù Me thấy rằng tâm hồn các con qúa nặng nề và mệt mỏi cho tất cả những gì là một ân huệ và là một quà tặng. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.” 10/2006

Thông Điệp Ngày 25/11/2006 "Các con thân mến! Lần nữa, hôm nay Mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện. Hỡi các con nhỏ, khi các con cầu nguyện thì các con ở gần Chúa và Ngài ban cho các con ước muốn điều vĩnh cửu. Đây là thời điểm khi các con nói nhiều hơn về Chúa và làm nhiều hơn cho Chúa. Vì thế, hỡi các con nhỏ, đừng kháng cự nhưng hãy để cho Ngài hướng dẫn các con, thay đổi các con và bước vào đời sống các con. Đừng quên rằng các con là những khách lữ hành trên đường đến cõi vĩnh cửu. Vì thế, hỡi các con nhỏ, hãy để cho Chúa hướng dẫn các con như một mục tử chăn dắt đoàn chiên. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.” 11/2006

Thông Điệp Ngày 25/12/2006 "Các con thân mến! Lần nữa, hôm nay Mẹ mang đến cho các con Hài Nhi Giêsu trong vòng tay của Mẹ. Ngài là Vua của Thiên Đàng và trần gian, Ngài là sự bình an của các con. Hỡi các con nhỏ, không ai có thể ban cho các con sự bình an như Ngài là Vua của Bình An. Vì thế, hãy tôn thờ Ngài trong trái tim của các con, hãy chọn Ngài và các con sẽ có niềm vui trong Ngài. Ngài sẽ chúc lành cho các con với phúc lành bình an của Ngài. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ." 12/2006


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/30/2006