Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2007 In Romanian

Mesajul din 25 ianuarie 2007 „Dragi copii! Puneţi Sfânta Scriptură într-un loc vizibil în familia voastră şi citiţi-o. Astfel veţi cunoaşte rugăciunea cu inima şi gândurile voastre vor fi la Dumnezeu. Nu uitaţi că voi sunteţi trecători precum o floare într-un câmp, care se vede din depărtare, dar într-o clipă dispare. Copilaşilor, lăsaţi un semn de bunătate şi de iubire peste tot pe unde treceţi şi Dumnezeu vă va binecuvânta cu abundenţa binecuvântării Sale.Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.” 01/2007

Mesajul din 25 februarie 2007 „Dragi copii! Deschideţi-vă inima spre îndurarea lui Dumnezeu în acest timp al Postului Mare. Tatăl ceresc doreşte să elibereze de robia păcatului pe fiecare dintre voi. De aceea, copilaşilor, folosiţi bine acest timp şi prin întâlnirea cu Dumnezeu în spovadă lăsaţi păcatul şi decideţi-vă pentru sfinţenie. Faceţi aceasta din iubire faţă de Isus care v-a răscumpărat pe voi toţi cu Sângele său, pentru ca voi să fiţi fericiţi şi în pace. Nu uitaţi, copilaşilor: libertatea voastră este slăbiciunea voastră, de aceea urmaţi mesajele mele cu seriozitate. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.” 02/2007


APARIŢIA ANUALĂ A LUI MIRJANA DRAGICEVIC-SOLDO DIN 18 MARTIE 2007

Vizionara Mirjana Dragicevic-Soldo a avut aparitii zilnice din 24 iunie 1981 până în 25 decembrie 1982. Cu ocazia ultimei apariţii zilnice, Sfânta Fecioară i-a revelat al 10-lea secret şi i-a spus că va avea apariţii anuale în data de 18 martie. Aşa s-a întâmplat în toţi aceşti ani.

Anul acesta, câteva mii de pelerini s-au adunat să se roage Rozarul la comunitatea Cenacolo din Medjugorje. Aparitia a început la ora 14:07 şi a durat până la ora 14.12. Sfânta Fecioară a dat următorul mesaj:

„Dragi copii! Eu vin la voi ca Mamă cu daruri. Vin cu iubire şi îndurare. Dragi copii, în mine este o inimă mare. Doresc ca în ea să fie toate inimile voastre, purificate prin post şi rugăciune. Doresc ca împreună, prin iubire, inimile noastre să triumfe. Doresc ca prin acest triumf să vedeţi adevăratul adevăr, adevărata cale, adevărata viaţă. Doresc să îl puteţi vedea pe Fiul meu. Vă mulţumesc.”

Sfânta Fecioară ne-a binecuvântat pe noi toţi şi toate obiectele religioase. Din nou a subliniat că aceasta este numai binecuvântarea sa maternă şi a cerut rugăciuni zilnice pentru aceia pe care, spune Sfinta Fecioară, „Fiul meu i-a ales şi i-a binecuvântat”. Sfânta Fecioară se referea la preoţi, crede Mirjana.


Mesajul din 25 martie 2007 „Dragi copii! Doresc să vă mulţumesc din inimă pentru renunţările voastre din timpul Postului Mare. Doresc să vă atrag să continuaţi să trăiţi postul cu inima deschisă. Prin post şi renunţări, copilaşilor, veţi fi mai tari în credinţă. În Dumnezeu veţi găsi adevărata pace prin rugăciunea zilnică. Eu sunt cu voi şi nu sunt obosită. Doresc să vă duc pe toţi cu mine în Rai, de aceea decideţi-vă pentru sfinţenie. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.” 03/2007

Mesajul din 25 aprilie 2007 „Dragi copii şi astăzi vă invit din nou la convertire. Deschideţi-vă inimile. Acest timp cât sunt cu voi este un timp de har, folosiţi-l bine. Spuneţi: «Acesta este timpul pentru sufletul meu.» Eu sunt cu voi şi vă iubesc cu o iubire nemărginită. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.” 04/2007

Mesajul din 25 mai 2007 "Dragi copii, rugaţi-vă cu mine la Spiritul Sfânt pentru ca El să vă îndrume în căutarea voinţei lui Dumnezeu pe calea sfinţeniei voastre. Iar voi, cei care sunteţi departe de rugăciune, convertiţi-vă şi, în liniştea inimii voastre, căutaţi mântuirea sufletului vostru şi hrăniţi-l cu rugăciunea. Eu vă binecuvântez pe fiecare dintre voi cu binecuvântarea mea maternă. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea." 05/2007

Mesajul din 25 iunie 2007 "Dragi copii! Şi astăzi, cu mare bucurie în inimă, vă invit la convertire. Copilaşilor, nu uitaţi că sunteţi cu toţii importanţi în acest plan măreţ pe care Dumnezeu îl realizează prin Medjugorje. Dumnezeu doreşte să convertească lumea întreagă şi să o cheme la mântuire şi pe calea spre El, care este începutul şi sfârşitul oricărei fiinţe. În mod special, copilaşilor, vă invit pe toţi din profunzimea inimii mele: deschideţi-vă la acest mare hare pe care Dumnezeu vi-l dăruieşte prin prezenţa mea aici. Doresc să mulţumesc fiecăruia dintre voi pentru sacrificii şi rugăciuni. Eu sunt cu voi şi vă binecuvântez pe toţi. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea." 06/2007

Mesajul din 25 iulie 2007 "Dragi copii! Astăzi, în sărbătoarea patronului parohiei voastre, vă invit să imitaţi viaţa sfinţilor. Aceştia să fie pentru voi un exemplu şi o încurajare la viaţa de sfinţenie. Rugăciunea să fie pentru voi precum aerul pe care îl respiraţi şi nu o povară. Copilaşilor, Dumnezeu vă va revela iubirea Sa, iar voi veţi trăi bucuria de a fi preaiubiţii mei. Dumnezeu vă va binecuvânta şi vă va dărui o abundenţă de haruri. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea." 07/2007

Mesajul din 25 august 2007 "Dragi copii, şi astăzi vă invit la convertire. Viaţa voastră, copilaşilor, să fie oglindirea bunătăţii lui Dumnezeu şi nu a urii sau a necredinţei. Rugaţi-vă, copilaşilor, pentru ca rugăciunea să devină viaţă pentru voi. Astfel veţi descoperi în viaţa voastră pacea şi bucuria pe care Dumnezeu le dăruieşte acelora care au inima deschisă faţă de iubirea Sa. Iar voi, cei care sunteţi departe de milostivirea lui Dumnezeu, convertiţi-vă, pentru ca Dumnezeu să nu devină surd la rugăciunile voastre şi să nu fie prea târziu pentru voi. De aceea, în acest timp de har, convertiţi-vă şi puneţi-L pe Dumnezeu pe primul loc în viaţa voastră. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea." 08/2007

Mesajul din 25 septembrie 2007 "Dragi copii! Şi astăzi vă invit pe toţi să vă înflăcăraţi inimile cu o iubire cât mai arzătoare faţă de Răstignit, şi să nu uitaţi că din iubire faţă de voi El şi-a dat viaţa pentru ca voi să vă mântuiţi. Copilaşilor, meditaţi şi rugaţi-vă pentru ca inimile voastre să se deschidă iubirii lui Dumnezeu. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea." 09/2007

Mesajul din 25 octombrie 2007 "Dragi copii! Dumnezeu m-a trimis între voi din iubire pentru ca eu să vă conduc pe calea mântuirii. Mulţi dintre voi şi-au deschis inimile şi mi-au acceptat mesajele, însă mulţi s-au pierdut pe această cale şi nu au ajuns niciodată să Îl cunoască cu toată inima pe Dumnezeul iubirii. De aceea vă invit să fiţi voi iubire şi lumină acolo unde este întuneric şi păcat. Eu sunt cu voi şi vă binecuvântez pe toţi. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea." 10/2007

Mesajul din 25 noiembrie 2007 "Dragi copii! Astăzi, când Îl sărbătoriţi pe Cristos Regele întregii creaţii, doresc ca El să fie regele vieţii voastre. Numai prin dăruire, copilaşilor, puteţi înţelege darul jertfei lui Isus pe cruce pentru fiecare dintre voi. Copilaşilor, dăruiţi-I timp lui Dumnezeu, pentru ca El să vă transforme şi să vă umple cu harul Său, astfel încât voi să fiţi har pentru ceilalţi. Eu sunt pentru voi, copilaşilor, un dar al harului iubirii care vine de la Dumnezeu pentru această lume fără pace. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea." 11/2007

Mesajul din 25 decembrie 2007 "Dragi copii, cu mare bucurie în inimă vi-l aduc pe Regele păcii, pentru ca El să vă binecuvânteze cu binecuvântarea sa. Adoraţi-L şi dăruiţi timp Creatorului după care tânjeşte inima voastră. Nu uitaţi că sunteţi pelegrini pe acest pământ şi că lucrurile pământeşti vă pot aduce bucurii mici, dar prin Fiul meu vi se dăruieşte viaţa veşnică. De aceea sunt cu voi, să vă conduc spre acela după care tânjeşte inima voastră. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea." 12/2007


APARIŢIA ANUALĂ A LUI JAKOV COLO DIN 25 DECEMBRIE 2007

În ultima apariţie zilnică din 12 septembrie 1998, Sfânta Fecioară i-a spus lui Jakov Colo că va avea apariţii anuale în data de 25 decembrie, de Crăciun. Aşa s-a întâmplat şi anul acesta. Sfânta Fecioară a venit cu Isus Copil în braţe. Apariţia a început la ora 14:29 şi a durat 6 minute. Sfânta Fecioară a dat următorul mesaj:

"Dragi copii, vă invit în mod special să vă deschideţi la Dumnezeu şi fiecare dintre inimile voastre să devină locul în care se naşte micul Isus. Copilaşilor, tot acest timp în care Dumnezeu îmi îngăduie să rămân cu voi, este pentru că doresc să vă conduc la bucuria vieţii voastre. Copilaşilor, singura bucurie adevărată din viaţa voastră este Dumnezeu. De aceea, dragi copii, nu căutaţi bucuria în lucrurile pământeşti, ci deschideţi-vă inimile şi primiţi-l pe Dumnezeu. Copilaşilor, totul trece, numai Dumnezeu rămâne în inima voastră. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea."


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/28/2007