Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2009 In Vietnamese

Thông Điệp Ngày 25/01/2009 "Các con thân mến, Hôm nay lần nữa Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Ước gì lời cầu nguyện đối với các con như hạt giống các con đặt trong trái tim Mẹ, mà Mẹ sẽ dâng lên Chúa Giêsu Con Mẹ cho các con, cho phần rỗi linh hồn các con. Mẹ mong mỏi, hỡi các con nhỏ, mỗi các con yêu mến sự sống vĩnh cửu, đó là tương lai của các con, và để mọi sự trên đời là sự trợ giúp lôi kéo các con tới gần hơn với Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành Vũ Trụ. Mẹ ở với các con lâu như thế, bởi vì các con đang đi sai đường. Chỉ có sự trợ giúp của Mẹ, hỡi các con nhỏ, các con mới mở mắt ra. Có nhiều người, nhờ sống theo thông điệp của Mẹ, thấu hiểu rằng họ đang đi trên con đường thánh thiện tiến đến đời sống trường sinh. Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ." 01/2009

Thông Điệp Ngày 25/02/2009 "Các con thân mến, trong thời gian chay tịnh này, thời gian của cầu nguyện và hoán cải, Mẹ mời gọi các con lần nữa hãy ra đi và xưng thú những tội lỗi của mình, để hồng ân Chúa có thể mở trái tim các con ra, và hãy để hồng ân Chúa biến đổi các con. Hãy hoán cải, hỡi các con nhỏ, hãy mở lòng các con ra cho Chúa và cho chương trình của Ngài dành cho mỗi người các con." 02/2009

Thông Điệp Ngày 25/03/2009 "Các con thân mến, trong thời gian mùa Xuân này, khi vạn vật đang chỗi dậy từ giấc ngủ mùa Đông, các con cũng cần đánh thức linh hồn các con dậy bằng lời cầu nguyện, để linh hồn các con có thể sẵn sàng tiếp nhận ánh sáng của Chúa Giêsu phục sinh. Hỡi các con nhỏ, ước gì Ngài lôi kéo các con đến gần Trái Tim của Ngài hơn, để các con có thể mở lòng ra cho đời sống vĩnh cửu. Mẹ cầu nguyện cho các con và cầu bầu trước Đấng Tối Cao cho sự hoán cải chân thành của các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ." 03/2009

Thông Điệp Ngày 25/04/2009 "Các con thân mến, Hôm nay Mẹ moi gọi các con cầu nguyện cho hòa bình và làm chứng nhân sự hòa bình nơi gia đình các con, để hòa bình có thể trở nên kho tàng quý báu nhất trên thế giới bất an này. Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình và là Mẹ của các con. Mẹ mong muốn dẫn dắt các con trên con đường hòa bình mà chỉ xuất phát từ nơi Thiên Chúa. Vì thế, hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ." 04/2009

Thông Điệp Ngày 25/05/2009 "Các con thân mến, Trong thời gian này, Mẹ mời gọi tất cả các con hãy cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên mọi thụ tạo đã được rửa tội, để Thánh Thần Chúa canh tân tất cả các con và dẫn các con trên con đường làm nhân chứng đức tin của mình - gồm các con và tất cả những ai xa lìa Thiên Chúa và Tình yêu của Ngài. Mẹ ở với các con và cầu bầu cho các con trước Đấng Tối Cao. Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ." 05/2009

Thông Điệp Ngày 25/06/2009 "Các con thân mến, Hãy vui mừng lên với Mẹ, hãy hoán cải trong niềm vui, và hãy tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân có sự hiện diện của Mẹ ở giữa các con. Các con hãy cầu nguyện để trong trái tim các con, Chúa sẽ có thể là trung tâm điểm của đời sống các con. Hỡi các con mến yêu, bằng đời sống các con hãy làm chứng để mọi tạo vật có thể cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa. Các con hãy là những bàn tay nối dài của Mẹ cho mọi tạo vật đến gần Thiên Chúa của tình yêu hơn. Mẹ ban phúc lành Từ Mẫu của Mẹ cho các con. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ." 06/2009

Thông Điệp Ngày 25/07/2009 "Các con thân mến, Ước gì thời gian này là một thời gian cầu nguyện cho các con. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ." 07/2009

Thông Điệp Ngày 25/08/2009 "Các con thân mến, Hôm nay Mẹ mời gọi các con một lần nữa tới sự hoán cải. Hỡi các con nhỏ, các con chưa đủ thánh thiện và các con chưa tỏa chiếu sự thánh thiện tới những người khác, vì thế hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện và thực hành việc hoán cải chính mình, để các con có thể trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa tới kẻ khác. Mẹ ở với các con và đang dẫn dắt các con đến cõi vĩnh cửu, điều mà mọi con tim phải khát khao. 08/2009

Thông Điệp Ngày 25/09/2009 "Các con thân mến, với niềm vui, hãy chuyên cần thực hành việc hoán cải của các con. Hãy dâng tất cả niềm vui và những nỗi buồn của các con cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ, để Mẹ có thể dẫn dắt các con tới Con rất yêu dấu của Mẹ, hầu các con có thể tìm được niềm vui trong Thánh Tâm của Ngài. Mẹ ở với các con để chỉ bảo và hướng dẫn các con tới sự vĩnh cửu. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." 09/2009


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 09/26/2009