Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2010 In Romanian

Mesajul din 25 ianuarie 2010 "Dragi copii, acest timp să fie pentru voi un timp al rugăciunii personale, ca să crească în inimile voastre sămânţa credinţei şi să crească în mărturie bucuroasă pentru ceilalţi. Eu sunt cu voi şi vreau să vă îndemn pe toţi: creşteţi şi bucuraţi-vă intru Dumnezeu, Cel Care v-a creat. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea!" 01/2010

Mesajul din 02 februarie 2010 "Dragi copii, cu iubire de mamă vă invit astăzi să fiţi un far pentru toate sufletele care orbecăiesc prin întunericul necunoaşterii iubirii lui Dumnezeu. Ca să puteţi lumina cât mai tare posibil şi să atrageţi cât mai multe suflete, nu permiteţi ca neadevărurile ce ies din gurile voastre să vă reducă la tăcere conştiinţa . Fiţi perfecţi ! Eu vă conduc cu mână maternă, cu mână de iubire. Vă mulţumesc!" 02/02/2010

Mesajul din 25 martie 2010 "Dragi copii, şi astăzi doresc să vă invit pe toţi să fiţi tari în rugăciune şi în momentele în care sunteţi asaltaţi de încercări. Trăiţi-vă în bucurie şi umilinţă vocaţia creştină şi mărturisiţi tuturor. Eu sunt cu voi şi vă port pe toţi înaintea Fiului meu Isus, iar El vă va fi tărie şi sprijin. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea!" 03/2010

Mesajul din 25 aprilie 2010 "Dragi copii, în acest timp în care vă rugaţi în mod special şi cereţi mijlocirea mea, vă invit copilaşilor, să vă rugaţi ca prin rugăciunile voastre să pot ajuta cât mai multe inimi să se deschidă mesajelor mele. Rugaţi-vă la intenţiile mele. Eu sunt cu voi şi mijlocesc pentru fiecare dintre voi pe lângă Fiul meu. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea." 04/2010

Mesajul din 02 mai 2010 "Dragi copii, astăzi Tatăl vostru cel Bun vă cheamă prin mine să o apucaţi pe calea spirituală cu sufletul plin de iubire. Dragi copii, umpleţi-vă de haruri, căiţi-vă sincer de păcate şi râvniţi binele. Râvniţi-l şi în numele celor care nu au cunoscut perfecţiunea binelui. Veţi fi mai dragi lui Dumnezeu. Vă mulţumesc." 05/02/2010

Mesajul din 02 iunie 2010 "Dragi copii, astăzi vă chem ca prin post şi rugăciune să trasaţi calea prin care Fiul meu va intra în inimile voastre. Primiţi-mă ca Mamă şi mesagera iubirii lui Dumnezeu şi a dorinţei Sale pentru mântuirea voastră. Eliberaţi-vă de tot ceea ce vă apasă din trecut şi vă face să vă simţiţi vinovaţi, de tot ceea ce v-a indus în eroare – în întuneric. Primiţi lumina! Renaşteţi întru dreptatea Fiului meu. Vă mulţumesc." 06/02/2010

Mesajul din 25 iunie 2010 "Dragi copii, cu bucurie vă invit pe toţi să-mi trăiţi mesajele cu bucurie; numai astfel, copilaşilor, veţi putea fi mai aproape de Fiul meu. Eu doresc să vă conduc numai la El pe toţi, iar în El veti găsi adevărata pace şi adevărata bucurie a inimii voastre. Vă binecuvantez pe toţi şi vă iubesc cu o dragoste imensă. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea." 06/2010

Mesajul din 25 iulie 2010 "Dragi copii, vă invit din nou să mă urmaţi cu bucurie. Doresc să vă conduc pe toţi la Fiul meu şi Mântuitorul vostru. Nu sunteţi conştienţi că fără El nu aveţi bucurie şi pace şi nici viitor şi viaţă veşnică. De aceea, copilaşilor, profitaţi de acest timp de rugăciune bucuroasă şi lăsare în voia Lui. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea." 07/25/2010

Mesajul din 25 august 2010 "Dragi copii, cu mare bucurie şi astăzi doresc să vă invit din nou: rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă. Acest timp să fie timp de rugăciune personală. În timpul zilei, găsiţi un loc unde, în reculegere, să vă puteţi ruga cu bucurie. Eu vă iubesc şi vă binecuvântez pe toţi. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea." 08/2010

Mesajul din 25 septembrie 2010 "Dragi copii, astăzi sunt cu voi şi vă binecuvântez pe toţi cu binecuvântarea mea maternă de pace şi vă invit să vă trăiţi mai mult viaţa religioasă, pentru că sunteţi slabi şi nu sunteţi umili. Vă invit, copilaşilor, să vorbiţi mai puţin şi să lucraţi mai mult la convertirea personală, pentru ca mărturia voastră să fie roditoare. Iar viaţa voastră să fie o rugăciune continuă. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea." 09/2010

Mesajul din 25 octombrie 2010 "Dragi copii, acest timp să fie pentru voi timpul rugăciunii. Chemarea mea vrea să fie pentru voi, copilaşilor, o chemare la hotărârea de a urma calea convertirii. De aceea rugaţi-vă şi cereţi mijlocirea tuturor sfinţilor. Ei să vă fie de exemplu, încurajare şi bucurie către viaţa veşnică. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea." 10/2010

Mesajul din 25 noiembrie 2010 "Dragi copii, mă uit la voi şi văd în inimile voastre moartea fără speranţă, neliniştea şi foamea. Nu există rugăciune şi nici încredere în Dumnezeu. De aceea Preaînaltul îmi permite să vă aduc speranţa şi bucuria. Deschideţi-vă. Deschideţi inimile la îndurarea lui Dumnezeu şi El vă va da tot ceea ce vă este de trebuinţă şi vă va umple inimile cu pace, pentru că El este pacea şi speranţa voastră. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea." 11/2010

Mesajul din 02 decembrie 2010 "Dragi copii, astăzi mă rog aici cu voi ca să găsiţi tăria de a vă deschide inimile şi de a cunoaşte astfel imensa dragoste a lui Dumnezeu în suferinţă. Eu sunt cu voi din această iubire a Sa, bunătate şi blândeţe. Vă chem ca acest timp special de pregătire să fie timp de rugăciune, penitenţă şi convertire. Copiii mei, aveţi nevoie de Dumnezeu. Nu puteţi merge înainte fără Fiul meu. Când veţi înţelege şi veţi accepta acest lucru, atunci se va împlini ceea ce vă este promis. Prin Duhul Sfânt se va naşte în inimile voastre Împărăţia Cerului. Eu vă conduc spre aceasta. Vă mulţumesc." 12/02/2010

Mesajul din 25 decembrie 2010 "Dragi copii, astăzi eu şi fiul meu Isus dorim să vă dăm abundenţa bucuriei şi a păcii, pentru ca fiecare dintre voi să fie purtător bucuros şi martor al păcii şi al bucuriei în locurile unde trăiţi. Copilaşilor să fiţi binecuvântare şi să fiţi pace. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea." 12/25/2010


Last Modified 01/03/2011