Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2010 In Slovak

Posolstvo z 25. januára 2009 "Drahé deti! Nech je tento čas pre vás časom osobnej modlitby, aby semeno viery vo vašich srdciach rástlo a aby vyrástlo do radostného svedectva pre iných. Ja som s vami a chcem vás všetky povzbudiť, aby ste rástli a radovali sa v Pánovi, ktorý vás stvoril. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 01/2010

Posolstvo z 25. februára 2010 "Drahé deti! V tomto čase milosti, keď sa aj príroda pripravuje, aby ukázala najkrajšie farby roka, vás, dietky, pozývam, aby ste otvorili svoje srdcia Bohu Stvoriteľovi, nech vás premení a pretvorí na Svoj obraz, aby sa všetko dobro, ktoré spí vo vašich srdciach, mohlo prebudiť k novému životu a túžbe po večnosti. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 02/2010

Posolstvo z 25. marca 2010 "Drahé deti! Aj dnes vás chcem všetky pozvať, aby ste boli silné v modlitbe a vo chvíľach, keď na vás doliehajú skúšky. Žite svoje kresťanské povolanie v radosti a pokore a buďte svedkami pre všetkých. Ja som s vami a všetkých vás prinášam k svojmu Synovi Ježišovi a On bude vašou silou a oporou. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 03/2010

Posolstvo z 25. apríla 2010 "Drahé deti! V tomto čase, keď sa osobitným spôsobom modlíte a prosíte o môj príhovor, vás, dietky, pozývam modliť sa, aby som vám cez vaše modlitby pomohla získať čo najviac sŕdc otvorených pre moje posolstvá. Modlite sa na moje úmysly. Ja som s vami a prihováram sa u svojho Syna za každého z vás. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 04/2010

Posolstvo z 25. mája 2010 "Drahé deti! Boh vám dal milosť žiť a chrániť všetko dobro, ktoré je vo vás a okolo vás, a byť príkladom pre druhých, aby boli lepší a svätejší; ale Satan tiež nespí a pomocou modernizmu vás odkláňa a vedie na svoju cestu. Preto, dietky, v láske k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu milujte Boha nadovšetko a žite Jeho prikázania. Takto bude mať váš život zmysel a na zemi bude panovať pokoj. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 05/2010

Posolstvo z 25. júna 2010 "Drahé deti! S radosťou vás všetky volám, aby ste žili moje posolstvá s radosťou; iba tak, dietky, môžete byť bližšie k môjmu Synovi. Prajem si viesť vás všetky iba k Nemu a v Ňom nájdete skutočný pokoj a skutočnú radosť svojho srdca. Všetky vás žehnám a milujem vás nesmiernou láskou. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 06/2010

Posolstvo z 25. júla 2010 "Drahé deti! Znovu vás volám, aby ste ma nasledovali s radosťou. Chcem vás všetky viesť k môjmu Synovi, vášmu Spasiteľovi. Neuvedomujete si, že bez Neho nemáte radosť a pokoj, ani budúcnosť a večný život. Preto, dietky, využite tento čas radostnej modlitby a odovzdania sa. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 07/2010

Posolstvo z 25. augusta 2010 "Drahé deti! S veľkou radosťou vás chcem aj dnes znova pozvať: modlite sa, modlite sa, modlite sa. Nech je tento čas pre vás časom osobnej modlitby. Počas dňa si nájdite miesto, kde sa môžete modliť vrúcne a s radosťou. Milujem vás a všetky vás žehnám. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 08/2010

Posolstvo z 25. septembra 2010 "Drahé deti! Dnes som s vami a žehnám vás všetky svojím materinským požehnaním pokoja a nabádam vás, aby ste žili svoj život viery ešte viac, pretože ste stále slabí a nie ste pokorní. Nabádam vás, dietky, aby ste menej rozprávali a viac pracovali na svojom osobnom obrátení, aby vaše svedectvo prinášalo ovocie. Váš život nech je neustálou modlitbou. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 09/2010

Posolstvo z 25. októbra 2010 "Drahé deti! Nech je tento čas pre vás časom modlitby. Moje volanie, dietky, chce byť pre vás volaním, aby ste sa rozhodli ísť po ceste obrátenia; preto sa modlite a proste o orodovanie všetkých svätých. Nech sú pre vás príkladom, povzbudením a radosťou na ceste k večnému životu. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 10/25/2010

Posolstvo z 25. novembra 2010 "Drahé deti! Pozerám na vás a vidím vo vašom srdci smrt bez nádeje, nepokoj a hlad. Niet modlitby ani dôvery v Boha, preto mi Najvyšší dovoluje, aby som vám priniesla nádej a radost. Otvorte sa. Otvorte svoje srdcia Božiemu milosrdenstvu a On vám dá všetko, co potrebujete, a naplní vaše srdcia pokojom, pretože On je pokoj a vaša nádej. Dakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 11/25/2010

Posolstvo z 25. decembra 2010 "Drahé deti! Dnes vám Ja a môj Syn Ježiš chceme dat hojnost radosti a pokoja, aby bol každý z vás radostným nositelom a svedkom pokoja a radosti na miestach, kde žijete. Dietky, budte požehnaním a budte pokojom. Dakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 12/2010


Last Modified 01/22/2011