Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2013 In Romanian

Mesajul din 25 ianuarie 2013 "Dragi copii! Şi astăzi vă chem la rugăciune. Rugăciunea voastră să fie puternică precum stânca vie, ca să deveniţi martori prin propriile vieţi. Mărturisiţi frumuseţea credinţei voastre. Eu sunt cu voi şi mijlocesc înaintea Fiului meu pentru fiecare dintre voi. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea." 01/25/2013

-->

Mesajul din 02 februarie 2013 "Dragi copii, dragostea mă aduce la voi – dragoste pe care vreau să vă învăţ – adevărata dragoste, dragostea pe care Fiul meu vi-a arătat-o când murea pe Cruce din dragoste pentru voi; dragostea care este întotdeauna gata să ierte şi să ceară iertare. Cât de mare e dragostea voastră? Inima mea de mamă este tristă când caută dragostea în inimile voastre. Voi nu sunteţi pregătiţi să vă supuneţi voia înaintea Voii lui Dumnezeu din dragoste. Şi nu mă puteti ajuta să-i câştig şi pe cei care nu au cunoscut dragostea lui Dumnezeu, să o cunoască, pentru că nu aveţi adevărata dragoste. Consacraţi-vă inimile mie, iar eu vă voi conduce. Vă voi învaţă să iertati, să vă iubiţi duşmanii şi să trăiţi cum doreşte Fiul meu. Să nu vă fie teamă pentru voi. În patimile Sale Fiul meu nu-i uită pe cei care iubesc. Eu voi fi alături de voi, voi implora de la Tatăl ceresc lumina adevărului veşnic şi dragostea ca să vă lumineze. Rugaţi-vă pentru preoţii voştri, pentru ca prin postul şi rugăciunea voastră să vă poate conduce cu dragoste. Mulţumesc." 02/02/2013

Mesajul din 25 februarie 2013 "Dragi copii! Şi astăzi vă invit la rugăciune. Păcatul vă atrage spre lucruri pământesti, iar eu am venit să vă conduc către sfinţenie şi către lucrurile dumnezeiesti. Voi însă luptati şi vă epuizati energia în lupta dintre bine şi rău care sunt în voi. De aceea, copilaşilor, rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă, pentru ca rugăciunea să devina bucurie pentru voi, iar viaţa voastră va deveni o cale simpla către Dumnezeu. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea." 02/25/2013

Mesajul din 02 martie 2013 "“Dragi copii, iarăşi vă invit matern: nu vă faceţi inimile de piatră! Nu închideţi ochii la avertismentele pe care vi le trimite din dragoste Tatăl ceresc. Voi Îl iubiţi mai presus de orice? Vă căiţi de faptul că foarte des uitaţi că Tatăl ceresc L-a trimis pe Fiul Său din dragoste, ca să vă mântuiască prin Crucea Lui? Vă căiţi că încă nu puteţi primi mesajul? Copiii mei, nu opuneţi rezistenţă iubirii Fiului meu. Nu opuneţi rezistenţă speranţei şi păcii. Prin rugăciunea şi postul vostru, Fiul meu prin crucea Sa va goni întunericul, care vrea să vă învăluiască şi să pună mâna pe voi. El vă va da putere pentru o viaţă nouă. Trăind-o aşa cum vrea El, veţi fi binecuvântare şi speranţă pentru toţi acei păcătoşi care bâjbâiesc în întunericul păcatului. Copiii mei, vegheaţi! Eu, ca Mamă, veghez cu voi. Mă rog şi veghez mai ales asupra acelora pe care Fiul meu i-a chemat să vă fie purtători de lumină şi de speranţă: păstorii (preoţii) voştri. Vă mulţumesc." 03/02/2013


Apariţia anuală a Mirjanei Dragićević-Soldo 18 martie 2013

Vizionara Mirjana Dragićević-Soldo a avut apariţii zilnice din 24 iunie 1981 până în 25 decembrie 1982. Cu ocazia ultimei sale apariţii zilnice, dându-i al zecelea secret, Sfânta Fecioară i-a spus că de acum înainte va avea apariţii anuale în data de 18 martie şi aşa a fost în toţi aceşti ani. Peste o mie de pelerini s-au adunat să se roage rozariul. Apariţia a început la orele 13:52 şi a ţinut până la 13:58.

"Dragi copii! Vă invit să binecuvântaţi numele Domnului cu încredere deplină şi să-I mulţumiţi din inimă zi de zi pentru marea Sa dragoste. Fiul meu, prin această dragoste demonstrată pe cruce, v-a dat posibilitatea ca totul să vă fie iertat, astfel încât să nu trebuiască să vă fie ruşine, să vă ascundeţi şi de teamă să nu deschideţi poarta inimilor voastre Fiului meu. Dimpotrivă, copiii mei, împăcaţi-vă cu Tatăl ceresc, ca să vă puteţi iubi pe voi înşivă aşa cum vă iubeşte Fiul meu. Când veţi începe să vă iubiţi, îi veţi iubi şi pe ceilalţi şi în ei Îl veţi vedea pe Fiul meu şi veţi recunoaşte măreţia iubirii Sale. Trăiţi în credinţă! Prin mine Fiul meu vă pregăteşte pentru ceea ce doreşte să facă prin voi, prin care doreşte să se preamărească. Mulţumiţi-I! În mod special, mulţumiţi-I pentru preoţi, mijlocitorii voştri în împăcarea cu Tatăl ceresc. Eu vă mulţumesc, copiii mei, vă mulţumesc!"


Mesajul din 25 martie 2013/b> "Dragi copii! În acest timp de har vă chem să luaţi în mâini crucea Fiului meu iubit Isus şi să contemplaţi patima şi moartea Lui. Suferinţele voastre să fie unite cu suferinţa Lui şi iubirea va triumfa, pentru că, El, Care este Iubire, S-a dat pe sine însuşi din dragoste şi ca să vă salveze pe fiecare dintre voi . Rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă, pentru ca iubirea şi pacea să înceapă să domnească în inimile voastre. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea." 03/25/2013

Mesajul din 25 aprilie 2013 "Dragi copii! Rugaţi-vă, rugaţi-vă, şi iar rugaţi-vă, ca să vi se deschidă inima spre credinţă precum floarea se deschide razelor calde de soare. Acesta este un timp de har, pe care Dumnezeu vi-l dă prin prezenţa mea, iar voi sunteţi departe de inima mea. De aceea, vă invit la convertirea personală şi la rugăciunea în familie. Sfânta Scriptura să vă îndemne mereu. Vă binecuvântez pe toţi cu binecuvântarea mea maternă. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea." 04/25/2013

Mesajul din 25 mai 2013 "Dragi copii! Astăzi vă invit să fiţi tari şi hotărâţi în credinţă şi rugăciune, pentru ca rugăciunile voastre să fie destul de puternice pentru a deschide inima Fiului meu iubit Isus. Rugaţi-vă, copilaşilor, fără întrerupere pentru ca inima voastră să se deschidă iubirii lui Dumnezeu. Eu sunt cu voi, mijlocesc pentru voi toţi şi mă rog pentru convertirea voastră. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea!" 05/25/2013

Mesajul din 02 june 2013 "Dragi copii, în acest timp de nelinişte vă invit din nou să mergeţi pe urmele Fiului meu, să-L urmaţi. Vă ştiu durerile, suferinţele şi greutăţile, însă în Fiul meu vă veţi odihni, în El vă veţi găsi pacea şi mântuirea. Copiii mei, nu uitaţi că Fiul meu v-a mântuit cu Crucea Sa şi v-a redat şansa de a fi fiii lui Dumnezeu şi să-L chemaţi cu cuvântul „Tată” pe Tatăl Ceresc. Ca să fiţi vrednici de Tatăl, iubiţi şi iertaţi, pentru că Tatăl vostru este iubire şi iertare. Rugaţi-vă şi postiţi, pentru că aceasta este calea spre purificarea voastră, aceasta este calea pentru a-L cunoaşte şi a-L înţelege pe Tatăl Ceresc. Când îl veţi cunoaşte pe Tatăl ceresc, veţi înţelege că aveţi nevoie numai de El (Sfânta Fecioară a spus acest lucru hotărât şi accentuat). Eu, ca Mamă, îmi doresc copiii în unitatea unui singur popor, în care se ascultă şi se aplică Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, copiii mei, apucaţi-o pe calea care îl urmează pe Fiul meu, să fiţi una cu El, să fiţi copiii lui Dumnezeu. Iubiţi-vă preoţii precum i-a iubit Fiul meu când i-a chemat să-I servească. Vă mulţumesc!" 06/02/2013

Mesajul din 25 iunie 2013 "Dragi copii! Cu bucurie în inimă vă iubesc pe toţi şi vă invit să vă apropiaţi de Inima mea neprihănită, ca să vă pot apropia şi mai mult de Fiul meu Isus, pentru ca El să vă dea pacea şi iubirea Sa, care sunt hrana fiecăruia dintre voi. Deschideţi-vă, copilaşilor, către rugăciune, deschideţi-vă iubirii mele. Eu sunt Mama voastră şi nu vă pot lăsa singuri să rătăciţi şi să păcătuiţi. Copilaşilor, sunteţi chemaţi să fiţi copiii mei, copiii mei preaiubiţi, ca să vă pot prezenta pe toţi Fiului meu. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea!" 06/25/2013

Mesajul din 02 iulie 2013 "Dragi copii! Cu iubire maternă vă rog dăruiţi-mi inimile voastre ca să le pot prezenta Fiului meu şi să vă eliberez, să vă eliberez de tot răul care vă face tot mai sclavi şi vă îndepărtează de unicul Bun, Fiul meu, să vă eliberez de tot ceea ce vă conduce pe calea greşită şi vă ia pacea. Eu doresc să vă conduc spre libertatea făgăduinţelor Fiului meu, pentru că doresc ca aici să se împlinească întru totul voia lui Dumnezeu, pentru ca prin împăcarea cu Tatăl Ceresc, postul şi rugăciunea să nască apostoli ai iubirii lui Dumnezeu, apostoli care, nesiliţi de nimeni şi cu iubire, vor răspândi iubirea lui Dumnezeu tuturor copiiilor mei, apostoli care vor răspândi iubirea încrezătoare în Tatăl Ceresc şi vor deschide poarta Cerului. Dragi copii, oferiţi păstorilor voştri bucuria iubirii şi a sprijinului, precum Fiul meu le-a cerut lor să vi-o ofere vouă. Vă mulţumesc." 07/02/2013

Mesajul din 25 iulie 2013 "Dragi copii! Cu bucurie în inimă vă invit pe toţi să vă trăiţi credinţa şi să o mărturisiţi cu inima şi cu exemplul în toate felurile. Hotărâţi-vă, copilaşilor, să staţi departe de păcat şi de ispite; în inimile voastre să fie bucuria şi dragostea pentru sfinţenie. Eu, copilaşilor, vă iubesc şi vă însoţesc cu mijlocirea mea înaintea Celui PreaÎnalt. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea!" 07/25/2013

Mesajul din 25 aŭgust 2013 "Dragi copii! Dacă numai mi-aţi deschide inimile voastre cu încredere deplină, aţi înţelege totul. Aţi înţelege cu câtă dragoste vă invit, cu câtă dragoste doresc să vă schimb – să vă fac fericiţi, cu câtă dragoste doresc să vă fac discipolii Fiului meu şi să vă dăruiesc pacea în deplinătatea Fiului meu. Aţi înţelege măreţia imensă a iubirii mele materne. De aceea, copiii mei, rugaţi-vă pentru că prin rugăciune vă creşte credinţa şi se naşte iubirea cu care nici crucea nu e insuportabilă, pentru că nu o duceţi singuri. În comuniune cu Fiul meu preamăriţi-L pe Tatăl Ceresc. Rugaţi-vă, rugaţi-vă pentru harul iubirii, pentru că iubirea este unicul adevăr – ea iartă totul, serveşte tuturor şi vede un frate în fiecare persoană. Copiii mei, apostolii mei, Tatăl Ceresc prin mine, Roaba Sa, vi-a dat o mare încredere, ca să-i ajutaţi pe cei care nu-L cunosc, să se împace cu El şi să-L urmeze. De aceea vă învăţ să iubiţi, pentru că veţi fi în stare să-mi răspundeţi numai dacă veţi avea iubire. Vă chem din nou: iubiţi-vă păstorii şi rugaţi-vă ca, în această vreme dificilă, sub conducerea lor, numele Fiului meu să fie preamărit. Vă mulţumesc!" 08/02/2013

Mesajul din 25 septembrie 2013 "Dragi copii! Şi astăzi vă invit la rugăciune. Raportul vostru cu rugăciunea să fie zilnic. Rugăciunea face miracole în voi şi prin voi, de aceea, copilaşilor, rugăciunea să fie bucurie pentru voi. Atunci raportul vostru cu viaţa va fi mai profund şi mai deschis şi veţi înţelege că viaţa este un dar pentru fiecare dintre voi. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea." 09/2013

Mesajul din 25 octombrie 2013 "Dragi copii! Astăzi vă invit să vă deschideţi rugăciunii. Rugăciunea face miracole în voi şi prin voi. De aceea, copilaşilor, în simplitatea inimii căutaţi la Dumnezeu să vă dea puterea de a fi fiii lui Dumnezeu şi ca satana să nu vă agite precum vântul face cu crengile. Hotărâţi-vă din nou, copilaşilor, pentru Dumnezeu şi căutaţi numai voia Lui şi atunci în El veţi găsi bucurie şi pace. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea." 10/2013

Mesajul din 2 noiembrie 2013 "Dragi copii, vă invit matern din nou să iubiţi, să vă rugaţi fără întrerupere pentru darul iubirii, să-L iubiţi pe Tatăl Ceresc mai presus de toate. Când Îl veţi iubi, vă veţi iubi pe voi şi pe aproapele vostru. Aceste realităţi nu pot fi separate. Tatăl Ceresc este în fiecare om, îi iubeşte pe toţi şi ne cheamă pe fiecare pe nume. De aceea, copiii mei, prin rugăciune ascultaţi voia Tatălui Ceresc. Vorbiţi cu El. Să aveţi un raport personal cu Tatăl, care va face raportul dintre voi şi mai profund, comunitate de copii ai mei, de apostoli ai mei. Ca mamă, doresc ca, prin iubirea faţă de Tatăl Ceresc, să vă ridicaţi deasupra vanităţii acestui pământ şi să-i ajutaţi pe ceilalţi să cunoască şi să se apropie treptat de Tatăl Ceresc. Copiii mei, rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă pentru darul iubirii, pentru că Fiul meu este Iubirea. Rugaţi-vă pentru pastorii voştri, ca să aibă întotdeauna dragoste pentru voi, aşa cum a avut şi a demonstrat Fiul meu dându-şi viaţa pentru mântuirea voastră. Vă mulţumesc." 11/02/2013

Mesajul din 2 noiembrie 2013 "Dragi copii, vă invit din nou matern să iubiţi, să vă rugaţi fără încetare pentru harul iubirii, să-L iubiţi pe Tatăl Ceresc mai presus de toate. Când Îl veţi iubi pe El, vă veţi iubi pe voi şi pe aproapele vostru. Aceste realităţi nu pot fi separate. Tatăl Ceresc este în fiecare om, îl iubeşte pe fiecare şi ne cheamă pe fiecare pe nume. De aceea, copiii mei, prin rugăciune ascultaţi voia Tatălui Ceresc. Vorbiţi cu El. Să aveţi un raport personal cu Tatăl, care va face şi mai profund raportul dintre voi, comunitatea copiiilor mei, a apostolilor mei. Ca Mamă doresc ca, prin iubirea pentru Tatăl Ceresc, să vă ridicaţi deasupra vanităţii acestei lumi şi să-i ajutaţi pe ceilalţi să cunoască şi să se aproprie treptat de Tatăl Ceresc. Copiii mei, rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă pentru harul iubirii, pentru că Fiul meu este iubire. Rugaţi-vă pentru păstorii voştri, ca să aibă întotdeauna iubire pentru voi, aşa cum a avut şi a demonstrat Fiul meu dându-şi viaţa pentru mântuirea voastră. Vă mulţumesc." 11/02/2013

Mesajul din 25. noiembrie 2013 "Dragi copii! Astăzi vă invit pe toţi la rugăciune. Deschideţi larg poarta inimii către rugăciune, copilaşilor, către rugăciunea cu inima şi atunci Cel PreaÎnalt va putea acţiona în libertarea voastră şi va începe convertirea voastră. Credinţa va fi puternică încât veţi spune din toată inima: „Dumnezeul meu şi Totul meu”. Veţi înţelege, copilaşilor, că aici pe pământ totul este trecător. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea!" 11/2013

Mesajul din 25 decembrie 2013 "Dragi copii! Vi-L aduc pe Regele păcii ca să vă dea El pacea Sa. Voi, copilaşilor, rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă. Rodul rugăciunii se va vedea pe chipurile persoanelor care s-au hotărât pentru Dumnezeu şi pentru Împărăţia Sa. Eu şi Fiul meu Isus vă binecuvântăm pe toţi cu binecuvântarea păcii. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea!" 12/2013


Last Modified 12/30/2013