Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2014 In Romanian

Mesajul din 25 februarie 2014 "Dragi copii! Vedeţi, ascultaţi şi simţiţi că în inimile multor oameni nu există Dumnezeu. Nu Îl vor pentru că sunt departe de rugăciune şi nu au pace. Voi, copilaşilor, rugaţi-vă, trăiţi poruncile lui Dumnezeu. Voi să fiţi în rugăciune, voi cei care de la început aţi spus „da” la chemarea mea. Mărturisiţi-L pe Dumnezeu şi prezenţa mea şi nu uitaţi, copilaşilor, că Eu sunt cu voi şi vă iubesc. Vă prezint Fiului meu Isus în fiecare zi. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea!" 02/2014

Mesajul din 25 martie 2014 "Dragi copii! Vă chem din nou: începeţi lupta împotriva păcatului ca în primele zile, mergeţi şi vă spovediţi şi hotărâţi-vă pentru sfinţenie. Prin voi, iubirea lui Dumnezeu va curge în lume şi pacea va domni în inimile voastre şi binecuvântarea lui Dumnezeu vă va umple. Eu sunt cu voi şi mijlocesc pentru voi toţi înaintea Fiului meu. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea!" 03/25/2014

Mesajul din 25 aprilie 2014 "Dragi copii! Deschideţi-vă inimile spre harul pe care Dumnezeu vi-l dăruieşte prin mine, precum floarea care se deschide razelor calde de soare. Fiţi rugăciune şi iubire pentru toţi cei care sunt departe de Dumnezeu şi de Iubirea Sa. Eu sunt cu voi şi mijlocesc pentru voi toţi pe lângă Fiul meu Isus şi vă iubesc cu o iubire imensă. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea!" 04/25/2014

Mesajul din 25 mai 2014 "Dragi copii! Rugaţi-vă şi fiţi conştienţi că fără Dumnezeu sunteţi pulbere. De aceea îndreptaţi-vă gândurile şi inima spre Dumnezeu şi spre rugăciune. Aveţi încredere în Iubirea Sa. În Duhul lui Dumnezeu, copilaşilor, voi toţi sunteţi chemaţi să fiţi martori. Voi sunteţi preţioşi şi eu vă invit, copilaşilor, la sfinţenie, la viaţa veşnică. De aceea fiţi conştienţi că această viaţă este trecătoare. Eu vă iubesc şi vă invit la o nouă viaţă de convertire. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea!" 05/25/2014

Mesajul din 25 iunie 2014 "Dragi copii! Cel PreaInalt îmi dă harul de a putea fi încă cu voi şi să vă conduc în rugăciunea spre calea păcii. Inimii voastre şi sufletului vostru le este sete de pace şi de iubire, de Dumnezeu şi de bucuria Sa. De aceea, copilaşilor, rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă şi în rugăciune veţi descoperi cum să trăiţi. Eu vă binecuvântez şi mijlocesc pentru fiecare dintre voi înaintea Fiului meu Isus. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea!" 06/25/2014

Mesajul din 25 iulie 2014 "Dragi copii! Voi nu sunteţi conştienţi de harurile pe care le trăiţi în aceste vremuri în care Cel Preaînalt vă dăruieşte semne ca să vă deschideţi şi să vă convertiţi. Întoarceţi-vă înapoi la Dumnezeu şi la rugăciune; în inimile voastre, în familii şi în comunităţi să domnească rugăciunea, ca să vă conducă Duhul Sfânt şi să vă încurajeze să fiţi în fiecare zi tot mai deschişi la voia lui Dumnezeu şi planului Său cu fiecare dintre voi. Eu sunt cu voi şi, împreună cu sfinţii şi îngerii, mijlocesc pentru voi. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea!" 07/2014


Last Modified 07/30/2014