Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2015 In Slovak

Posolstvo z 25. januára 2015 "Drahé deti! Aj dnes vás volám: žite svoje povolanie v modlitbe. Teraz ako nikdy predtým chce Satan udusiť človeka a jeho dušu svojím nákazlivým vetrom nenávisti a nepokoja. V mnohých srdciach nie je žiadna radosť, pretože tam nie je Boh ani modlitba. Nenávisť a vojna sa zo dňa na deň zväčšujú. Volám vás, dietky, začnite odznova s horlivosťou cestu svätosti a lásky, lebo pre toto som prišla medzi vás. Spolu buďme láskou a odpustením pre všetkých tých, ktorí vedia a chcú milovať iba ľudskou láskou a nie tou nesmiernou láskou Boha, ku ktorej vás Boh povoláva. Dietky, nech je nádej v lepší zajtrajšok vždy vo vašom srdci. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 01/25/2015

Posolstvo z 25. februára 2015 "Drahé deti! V tomto čase milosti vás všetkých volám: viac sa modlite a menej rozprávajte. V modlitbe hľadajte Božiu vôľu a žite ju podľa prikázaní, ku ktorým vás Boh povoláva. Ja som s vami a modlím sa s vami. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 02/25/2015

Posolstvo z 15. marca 2015 "Drahé deti! Aj dnes mi Najvyšší dovoľuje byť s vami a viesť vás na ceste obrátenia. Mnohé srdcia sa uzatvorili pred milosťou a stali sa hluchými na moje volanie. Vy, dietky, sa modlite a bojujte proti pokušeniu a všetkým zlým plánom, ktoré vám diabol ponúka prostredníctvom modernizmu. Buďte silní v modlitbe a s krížom v rukách sa modlite, aby vás zlo nevyužívalo a aby vo vás nezvíťazilo. Ja som s vami a modlím sa za vás. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 03/25/2015

Posolstvo z 25. apríla 2015 "Drahé deti! Ja som s vami aj dnes, aby som vás viedla ku spáse. Vaša duša je nepokojná, pretože váš duch je slabý a unavený zo všetkých svetských vecí. Vy, dietky, sa modlite k Duchu Svätému, aby vás premenil a naplnil vás svojou silou viery a nádeje, aby ste mohli byť pevní v tomto boji proti zlu. Ja som s vami a prihováram sa za vás pred svojím synom Ježišom. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 04/25/2015

Posolstvo z 25. mája 2015 "Drahé deti! Aj dnes som s vami a s radosťou vás všetkých volám: modlite sa a verte v silu modlitby. Otvorte svoje srdcia, dietky, aby vás Boh naplnil svojou láskou a vy budete radosťou pre ostatných. Vaše svedectvo bude silné a všetko, čo robíte, bude pretkané Božou nežnosťou. Ja som s vami a modlím sa za vás a vaše obrátenie, kým nedáte Boha na prvé miesto. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 05/25/2015

Posolstvo z 25. júna 2015 "Drahé deti! Aj dnes mi Najvyšší dáva milosť môcť vás milovať a volať vás k obráteniu. Dietky, nech je vaším zajtrajškom Boh a nie vojna a nedostatok pokoja. Nie bolesť, ale radosť a pokoj musia začať vládnuť v srdci každého človeka, ale bez Boha nikdy nenájdete pokoj. Preto, dietky, vráťte sa k Bohu a k modlitbe, aby vaše srdce spievalo radosťou. Ja som s vami a milujem vás nezmerateľnou láskou. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 06/25/2015

Posolstvo z 25. júla 2015 "Drahé deti! Aj dnes som s radosťou s vami a všetky vás volám, dietky, modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste pochopili lásku, ktorú mám k vám. Moja láska je silnejšia než zlo, dietky, preto sa primknite bližšie k Bohu, aby ste cítili moju radosť v Bohu. Bez Boha, dietky, nemáte budúcnosť, nemáte nádej ani spásu, preto zanechajte zlo a vyberte si dobro. Ja som s vami a prihováram sa s vami u Boha za všetky vaše potreby. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 07/25/2015

Posolstvo z 25. Augusta 2015 "Drahé deti! Aj dnes vás volám, aby ste boli modlitbou. Nech je pre vás modlitba krídlami na stretnutie s Bohom. Svet sa nachádza vo chvíli skúšky, pretože zabudol na Boha a opustil ho. Preto vy, dietky, buďte tými, ktorí hľadajú a milujú Boha nadovšetko. Ja som s vami a vediem vás k môjmu Synovi, ale vy musíte povedať svoje „áno“ v slobode božích detí. Prihováram sa za vás a milujem vás, dietky, nekonečnou láskou. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 08/25/2015

Posolstvo z 25. septembra 2015 "Drahé deti! Aj dnes sa modlím k Duchu Svätému, aby naplnil vaše srdcia silnou vierou. Modlitba a viera naplnia vaše srdce láskou a radosťou a budete znamením pre tých, ktorí sú ďaleko od Boha. Dietky, povzbudzujte sa navzájom k modlitbe srdcom, aby modlitba naplnila váš život a vy, dietky, budete každý deň predovšetkým svedkami služby Bohu v adorácii a svojmu blížnemu v núdzi. Ja som s vami a prihováram sa za vás všetkých. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 09/25/2015

Posolstvo z 25. októbra 2015 "Drahé deti! Moja modlitba je aj dnes za váš všetkých, najmä za tých, ktorí si zatvrdili srdce na moje volanie. Žijete v dňoch milosti a neuvedomujete si dary, ktoré vám Boh dáva skrze moju prítomnosť. Dietky, rozhodnite sa aj dnes pre svätosť a berte si príklad zo svätcov týchto čias a uvidíte, že svätosť je skutočnosťou pre vás všetkých. Radujte sa v láske, dietky, pretože v Božích očiach ste neopakovateľní a nenahraditeľní, pretože ste Božou radosťou v tomto svete. Vydávajte svedectvo o pokoji, modlitbe a láske. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 10/25/2015

Posolstvo z 25. novembra 2015 "Drahé deti! Dnes vás všetkých volám: modlite sa na moje úmysly. Pokoj je v ohrození, preto, dietky, modlite sa a buďte nositeľmi pokoja a nádeje v tomto nepokojnom svete, v ktorom satan útočí a pokúša všetkými spôsobmi. Dietky, buďte pevní v modlitbe a odvážni vo viere. Ja som s vami a prihováram sa u svojho syna Ježiša za vás všetkých. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 11/25/2015

Posolstvo z 25. decembra 2015 "Drahé deti! Aj dnes vám prinášam svojho syna Ježiša a z tohto náručia vám dávam jeho pokoj a túžbu po nebi. Modlím sa s vami za pokoj a pozývam vás, aby ste boli pokojom. Všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním pokoja. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 12/25/2015


Last Modified 01/25/2016