Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2016 In Slovak

Posolstvo z 25. januára 2016 "Drahé deti! Aj dnes vás všetkých volám k modlitbe. Nemôžete žiť bez modlitby, pretože modlitba je reťaz, ktorá vás približuje k Bohu. Preto sa, dietky, v pokore srdca vráťte k Bohu a jeho prikázaniam, aby ste celým svojím srdcom mohli povedať: ako v nebi, tak i na zemi. Dietky, ste slobodní rozhodnúť sa v slobode pre Boha alebo proti nemu. Pozrite sa, ako vás satan chce zatiahnuť do hriechu a otroctva. Preto, dietky, vráťte sa k môjmu srdcu, aby som vás mohla viesť k môjmu Synovi Ježišovi, ktorý je cesta, pravda a život. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 01/25/2016

Posolstvo z 25. februára 2016 "Drahé deti! V tomto čase milosti vás všetkých volám k obráteniu. Dietky, málo milujete a ešte menej sa modlíte. Ste stratení a neviete, čo je váš cieľ. Vezmite kríž, pohliadnite na Ježiša a nasledujte ho. On sa vám dáva až na smrť na kríži, pretože vás miluje. Dietky, ja vás volám: vráťte sa k modlitbe srdcom, aby ste v modlitbe našli nádej a zmysel svojho bytia. Ja som s vami a modlím sa za vás. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 02/25/2016

Posolstvo z 25. marca 2016 "Drahé deti! Dnes vám prinášam svoju lásku. Boh mi dovolil milovať vás a z lásky vás volať k obráteniu. Dietky, ste chudobní v láske a stále ste nepochopili, že môj Syn Ježiš dal z lásky svoj život, aby vás spasil a dal vám večný život. Preto sa modlite, dietky, modlite sa, aby ste v modlitbe pochopili Božiu lásku. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 03/25/2016

Posolstvo z 25. marca 2016 "Drahé deti! Dnes vám prinášam svoju lásku. Boh mi dovolil milovať vás a z lásky vás volať k obráteniu. Dietky, ste chudobní v láske a stále ste nepochopili, že môj Syn Ježiš dal z lásky svoj život, aby vás spasil a dal vám večný život. Preto sa modlite, dietky, modlite sa, aby ste v modlitbe pochopili Božiu lásku. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 03/25/2016

Posolstvo z 25. mája 2016 "Drahé deti! Moja prítomnosť je darom od Boha pre vás všetkých a povzbudením na obrátenie. Satan je silný a do vašich sŕdc a myšlienok chce vniesť neporiadok a nepokoj. Preto sa, dietky, modlite, aby vás Duch Svätý viedol na skutočnej ceste radosti a pokoja. Ja som s vami a prihováram sa za vás u svojho Syna. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 05/25/2016

Posolstvo z 25. júna 2016 "Drahé deti! Vzdávajte so mnou Bohu vďaku za dar, že som s vami. Modlite sa, dietky, a žite Božie prikázania, aby vám bolo dobre na zemi. Dnes, v tento deň milosti, vám chcem dať svoje materinské požehnanie pokoja a mojej lásky. Prihováram sa za vás u svojho Syna a volám vás, aby ste vytrvali v modlitbe, aby som s vami mohla uskutočňovať svoje plány. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 06/25/2016

Posolstvo z 25. júna 2016 "Drahé deti! Vzdávajte so mnou Bohu vďaku za dar, že som s vami. Modlite sa, dietky, a žite Božie prikázania, aby vám bolo dobre na zemi. Dnes, v tento deň milosti, vám chcem dať svoje materinské požehnanie pokoja a mojej lásky. Prihováram sa za vás u svojho Syna a volám vás, aby ste vytrvali v modlitbe, aby som s vami mohla uskutočňovať svoje plány. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 06/25/2016

Posolstvo z 25. augusta 2016 "Drahé deti! Dnes sa chcem s vami podeliť o nebeskú radosť. Dietky, otvorte dvere svojho srdca, aby vo vašom srdci rástla nádej, pokoj a láska, ktoré dáva iba Boh. Dietky, ste príliš zviazaní so zemou a pozemskými vecami, preto s vami Satan zmieta ako vietor s vlnami mora. Preto nech je reťazou vášho života modlitba srdcom a adorácia môjho syna Ježiša. Odovzdajte mu svoju budúcnosť, aby ste v ňom boli radosťou a svojím životom príkladom pre ostatných. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 08/25/2016

Posolstvo z 25. septembra 2016 "Drahé deti! Dnes vás volám k modlitbe. Nech je modlitba pre vás životom. Iba tak bude vaše srdce naplnené pokojom a radosťou. Boh bude vo vašej blízkosti a budete ho cítiť vo svojom srdci ako priateľa. Budete s ním hovoriť ako s niekým, koho poznáte, a budete mať, dietky, potrebu svedčiť, pretože Ježiš bude vo vašom srdci a vy budete zjednotení v ňom. Ja som s vami a milujem vás všetkých svojou materinskou láskou. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 09/25/2016

Posolstvo z 25. októbra 2016 "Drahé deti! Dnes vás volám: modlite sa za pokoj. Zanechajte sebectvo a žite posolstvá, ktoré vám dávam. Bez nich nemôžete zmeniť svoj život. Keď budete žiť modlitbu, budete mať pokoj. Keď budete žiť v pokoji, budete cítiť potrebu svedčiť, pretože objavíte Boha, ktorý sa vám teraz zdá ďaleko. Preto, dietky, modlite sa, modlite sa, modlite sa a dovoľte Bohu vstúpiť do vášho srdca. Vráťte sa k pôstu a spovedi, aby ste prekonali zlo vo vás a okolo vás. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 10/25/2016

Posolstvo z 25. novembra 2016 "Drahé deti! Aj dnes vás volám, aby ste sa vrátili k modlitbe. V tomto čase milosti mi Boh dovolil, aby som vás viedla k svätosti a jednoduchému životu, aby ste v malých veciach objavovali Boha Stvoriteľa, aby ste sa doňho zamilovali a aby váš život bol vzdávaním vďaky Najvyššiemu za všetko, čo vám dáva. Dietky, nech je váš život darom pre ostatných v láske a Boh vás požehná; vy však vydávajte svedectvo nezištne – z lásky k Bohu. Ja som s vami a prihováram sa za vás všetkých u svojho Syna. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 11/25/2016

Posolstvo z 25. decembra 2016 "Drahé deti! S veľkou radosťou vám dnes prinášam svojho Syna Ježiša, aby vám dal svoj pokoj. Otvorte svoje srdcia, dietky, a tešte sa, že ho môžete prijať. Nebo je s vami a bojuje za pokoj vo vašich srdciach, v rodinách a vo svete; a vy, dietky, pomáhajte svojimi modlitbami, aby tomu tak bolo. Žehnám vás so svojím synom Ježišom a volám vás, aby ste nestrácali nádej a aby bol váš pohľad a srdce vždy upriamené k nebu a večnosti. Takto budete otvorení Bohu a jeho plánom. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 12/25/2016


Last Modified 03/27/2017