Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2019 In Slovak

Posolstvo z 25. januára 2019 "Drahé deti! Dnes vás ako matka volám k obráteniu. Tento čas je pre vás, dietky, časom ticha a modlitby. Preto nech vo vrúcnosti vášho srdca rastie zrno nádeje a viery a vy, dietky, budete zo dňa na deň cítiť potrebu modliť sa viac. Váš život sa stane usporiadaným a zodpovedným. Pochopíte, dietky, že tu na zemi ste len dočasne a budete cítiť potrebu byť bližšie k Bohu a s láskou budete svedčiť o zážitku zo stretnutia s Bohom, o ktorý sa budete deliť s ostatnými. Ja som s vami a modlím sa za vás, ale nemôžem bez vášho „áno“. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 01/25/2019

Posolstvo z 25. februára 2019 "Drahé deti! Dnes vás volám k novému životu. Nie je dôležité, koľko máte rokov, otvorte svoje srdce Ježišovi, ktorý vás premení v tomto čase milosti a podobne ako príroda sa zrodíte do nového života v Božej láske a otvoríte svoje srdce nebesám a nebeským veciam. Ja som stále s vami, pretože Boh mi to dovolil z lásky k vám. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 02/25/2019

Posolstvo z 25. marca 2019 "Drahé deti! Toto je čas milosti. Tak ako sa príroda obnovuje k novému životu, aj vy ste volaní k obráteniu. Rozhodnite sa pre Boha. Dietky, ste prázdni a nemáte radosť, pretože nemáte Boha. Preto sa modlite, kým sa modlitba nestane vaším životom. V prírode hľadajte Boha, ktorý vás stvoril, pretože príroda rozpráva a bojuje za život, a nie za smrť. V srdciach a národoch vládnu vojny, pretože nemáte pokoj a nevidíte, dietky, brata vo svojom blížnom. Preto sa vráťte k Bohu a k modlitbe. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 03/25/2019

Posolstvo z 25. apríla 2019 "Drahé deti! Toto je čas milosti, čas milosrdenstva pre každého z vás. Dietky, nedovoľte, aby vietor nenávisti a nepokoja vládol vo vás a okolo vás. Vy, dietky, ste volaní byť láskou a modlitbou. Diabol chce nepokoj a neporiadok, ale vy, dietky, buďte radosťou zmŕtvychvstalého Ježiša, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych pre každého z vás. Porazil smrť, aby vám dal život, večný život. Preto, dietky, dosvedčujte a buďte hrdí, že ste boli vzkriesení v ňom. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 04/25/2019

Posolstvo z 25. mája 2019 "Drahé deti! Boh mi zo svojho milosrdenstva dovolil byť s vami, učiť vás a viesť vás k ceste obrátenia. Dietky, všetci ste povolaní modliť sa celým svojím srdcom, aby sa pre vás a prostredníctvom vás uskutočnil plán spásy. Pamätajte, dietky, že život je krátky a čaká na vás večný život podľa vašich zásluh. Preto sa modlite, modlite, modlite, aby ste boli hodnými nástrojmi v Božích rukách. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 05/25/2019

Posolstvo z 25. júna 2019 "Drahé deti! Ďakujem Bohu za každého z vás. Osobitným spôsobom, dietky, ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie. Pripravujem vás na nové časy, aby ste boli pevní vo viere a vytrvalí v modlitbe, aby Duch Svätý pôsobil prostredníctvom vás a obnovil tvár zeme. Modlím sa s vami za mier, ktorý je najcennejším darom, aj keď Satan chce vojnu a nenávisť. Vy, dietky, buďte mojimi predĺženými rukami a hrdo kráčajte s Bohom. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 06/25/2019

Posolstvo z 25. júla 2019 "Drahé deti! Moje pozvanie pre vás je modlitba. Nech je modlitba pre vás radosťou a vencom, ktorý vás priväzuje k Bohu. Dietky, budú prichádzať skúšky a vy nebudete silní a bude panovať hriech, ale ak ste moji, zvíťazíte, lebo vaším útočiskom bude Srdce môjho Syna Ježiša. Preto, dietky, vráťte sa k modlitbe, kým sa modlitba pre vás nestane životom vo dne a v noci. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 07/25/2019

Posolstvo z 25. augusta 2019 "Drahé deti! Modlite sa, pracujte a dosvedčujte s láskou nebeské kráľovstvo, aby ste sa mali dobre tu na zemi. Dietky, Boh požehná vaše úsilie stonásobne. Budete svedkami medzi ľuďmi, duše neveriacich zakúsia milosť obrátenia a nebo bude vďačné za vaše úsilie a obety. Dietky, dosvedčujte s ružencom v ruke, že ste moji, a rozhodnite sa pre svätosť. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 08/25/2019

Posolstvo z 25. septembra 2019 "Drahé deti! Dnes vás volám, aby ste sa modlili na moje úmysly, aby som vám mohla pomôcť. Dietky, modlite sa ruženec a rozjímajte tajomstvá ruženca, pretože vo vašom živote prechádzate aj radosťami a bolesťami. Týmto spôsobom pretvárate tajomstvá do svojho života, pretože život je tajomstvo, kým ho nedáte do Božích rúk. Takto zažijete skúsenosť viery ako Peter, ktorý sa stretol s Ježišom, a jeho srdce naplnil Duch Svätý. Dietky, ste tiež volaní, aby ste svedčili tak, že budete žiť lásku, ktorou vás Boh s mojou prítomnosťou deň čo deň zahŕňa. Preto, dietky, buďte otvorení a modlite sa srdcom vo viere. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 09/25/2019

Posolstvo z 25. októbra 2019 "Drahé deti! Dnes vás volám k modlitbe. Nech je modlitba balzamom pre vašu dušu, pretože ovocím modlitby je radosť, dávanie a dosvedčovanie Boha ostatným – prostredníctvom vášho života. Dietky, úplne sa odovzdajte Bohu, on sa postará o všetko a požehná vás a vaše obety budú mať význam. Ja som s vami a žehnám vás všetkých svojím materinským požehnaním. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 10/25/2019

Posolstvo z 25. novembra 2019 "Drahé deti! Nech je tento čas pre vás časom modlitby. Bez Boha nemáte pokoj. Preto sa, dietky, modlite za pokoj vo vašich srdciach a rodinách, aby sa vo vás mohol narodiť Ježiš a dať vám svoju lásku a požehnanie. Svet je vo vojne, lebo srdcia sú plné nenávisti a žiarlivosti. V očiach, dietky, vidno nepokoj, pretože ste nedovolili, aby sa Ježiš narodil vo vašich životoch. Hľadajte ho, modlite sa a on sa vám dá v dieťati, ktoré je radosťou a pokojom. Ja som s vami a modlím sa za vás. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 11/25/2019

Posolstvo z 25. decembra 2019 "Drahé deti! Prinášam vám svojho Syna Ježiša, aby vás žehnal a odhalil vám svoju lásku, ktorá pochádza z neba. Vaše srdce túži po pokoji, ktorého je na zemi čoraz menej. Lebo ľudia sú ďaleko od Boha a duše sú choré a smerujú k duchovnej smrti. Ja som s vami, dietky, aby som vás viedla na tejto ceste spásy, na ktorú vás Boh volá. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 12/25/2019


Last Modified 01/04/2021