Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2020 In Slovak

Posolstvo z 25. januára 2020 "Drahé deti! Dnes vás volám, aby ste sa modlili ešte viac, kým vo svojom srdci nezakúsite svätosť odpustenia. V rodinách musí byť svätosť, dietky, pretože bez lásky a svätosti nemá svet budúcnosť – pretože vo svätosti a radosti sa dávate Bohu Stvoriteľovi, ktorý vás miluje nesmiernou láskou. Preto ma posiela k vám. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 01/25/2020


Last Modified 01/04/2021