Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2021 In Slovak

Posolstvo z 25. januára 2020 "Drahé deti! Dnes vás volám, aby ste sa modlili ešte viac, kým vo svojom srdci nezakúsite svätosť odpustenia. V rodinách musí byť svätosť, dietky, pretože bez lásky a svätosti nemá svet budúcnosť – pretože vo svätosti a radosti sa dávate Bohu Stvoriteľovi, ktorý vás miluje nesmiernou láskou. Preto ma posiela k vám. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 01/25/2020

Posolstvo z 25. februára 2021 "Drahé deti! Boh mi dovolil byť s vami aj dnes, aby som vás volala k modlitbe a pôstu. Žite tento čas milosti a buďte svedkami nádeje, pretože vám opakujem, dietky, že modlitbou a pôstom možno potlačiť aj vojny. Dietky, verte a prežívajte tento čas milosti vo viere a s vierou a moje Nepoškvrnené Srdce nenechá nikoho z vás v nepokoji, ak sa budete utiekať ku mne. Prihováram sa za vás u Najvyššieho a modlím sa za pokoj vo vašich srdciach a za nádej do budúcnosti. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 02/25/2021

Posolstvo z 25. júna 2021 "Drahé deti! Moje srdce sa raduje, lebo počas týchto rokov vidím vašu lásku a otvorenosť môjmu volaniu. Dnes vás všetkých volám: modlite sa so mnou za pokoj a slobodu, lebo Satan je silný a svojím klamom chce odviesť ešte viac sŕdc od môjho materinského srdca. Preto sa rozhodnite pre Boha, aby vám bolo dobre na zemi, ktorú vám Boh dal. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 06/25/2021

Posolstvo z 25. Aŭgust 2021 "Drahé deti! S radosťou volám všetkých vás, dietky, ktoré ste odpovedali na moje volanie: byť radosťou a pokojom. Dosvedčujte svojím životom nebo, ktoré vám prinášam. Je čas, dietky, aby ste boli odrazom mojej lásky pre všetkých, ktorí nemilujú a ktorých srdcia premohla nenávisť. Nezabúdajte: ja som s vami a prihováram sa za vás všetkých pred mojím Synom Ježišom, aby vám dal svoj pokoj. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 08/25/2021

Posolstvo z 25. septembra 2021 "Drahé deti! Modlite sa, svedčte a radujte sa so mnou, pretože Najvyšší ma naďalej posiela, aby som vás viedla na ceste svätosti. Uvedomte si, dietky, že život je krátky a čaká na vás večnosť, aby ste mohli vzdávať chválu Bohu svojím bytím, so všetkými svätými. Dietky, nemajte strach o pozemské veci, ale túžte po Nebi. Nebo bude váš cieľ a vo vašom srdci zavládne radosť. Ja som s vami a žehnám vás všetkých svojím materinským požehnaním. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 09/25/2021

Posolstvo z 25. októbra 2021 "Drahé deti! Vráťte sa k modlitbe, pretože kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti. Kto sa modlí, je otvorený pre život a má úctu k životu druhých. Kto sa modlí, dietky, cíti slobodu božích detí a v radosti srdca slúži pre dobro svojho brata. Pretože Boh je láska a sloboda. Preto, dietky, keď vás budú chcieť spútať a použiť, nie je to od Boha. Pretože Boh je láska a dáva svoj pokoj každému stvoreniu, a preto ma poslal k vám, aby som vám pomáhala rásť v svätosti. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 10/25/2021

Posolstvo z 25. novembra 2021 "Drahé deti! Ja som s vami v tomto čase milosti a volám vás všetkých, aby ste boli nositeľmi pokoja a lásky v tomto svete, v ktorom vás Boh prostredníctvom mňa, dietky, volá, aby ste boli modlitbou a láskou a prejavom Neba tu na zemi. Nech sú vaše srdcia naplnené radosťou a vierou v Boha, aby ste, dietky, mali úplnú dôveru v jeho svätú vôľu. Preto som s vami, pretože on, Najvyšší, ma posiela medzi vás, aby som vás povzbudila k nádeji, a vy budete nositeľmi pokoja v tomto nepokojnom svete. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 11/25/2021

Posolstvo z 25. decembra 2021 "Drahé deti! Dnes vám prinášam svojho Syna Ježiša, aby vám dal svoj pokoj. Dietky, bez pokoja nemáte budúcnosť ani požehnanie, preto sa vráťte k modlitbe, pretože ovocím modlitby sú radosť a viera, bez ktorej nemôžete žiť. Dnešné požehnanie, ktoré vám dávame, prineste svojim rodinám a obohaťte všetkých, s ktorými sa stretnete, aby pocítili milosť, ktorú dostávate. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 12/25/2021


Last Modified 05/02/2022