Monthly Message - Dutch

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Dutch Messages from: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Boodschap van 25 mei 2022 "Lieve kinderen! Ik kijk naar jullie en ik dank God voor ieder van jullie, omdat Hij mij toestaat om nog steeds bij jullie te zijn, om jullie tot heiligheid aan te moedigen. Kindertjes, de vrede is verstoord en Satan wil onrust. Moge je gebed daarom nog sterker zijn, om elke onreine geest van verdeeldheid en oorlog het zwijgen op te leggen. Wees vredestichters en dragers van de vreugde van de Verrezene in jezelf en om je heen, zodat het goede in ieder mens moge overwinnen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 05/25/2022


Last Modified 05/25/2022