Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Budskapet fra 25.mai 2022 "Kjære barn! Jeg ser på dere og takker Gud for hver og en av dere, fordi Han fremdeles tillater meg å være sammen med dere, for å oppmuntre dere til hellighet. Små barn, freden er forstyrret og Satan ønsker fredløshet. Så derfor, la bønnene deres bli enda sterkere slik at alle urene ånder som leder til splittelse og krig kan bli stille. Vær fredsbyggere og gledens budbærere om Den Oppstandne, i dere og rundt dere, så det gode kan vinne i hvert menneske. Takk for at dere har svart på mitt kall." 05/25/2022


Last Modified 05/27/2022