Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Budskapet fra 25.februar 2023 "Kjære barn! Vend om og ta på dere botsklær og dyp personlig bønn, og søk i ydmykhet fred fra Den Høyeste. I denne nådens tid ønsker Satan å forføre dere, men dere, mine barn, se hen til min Sønn og følg ham mot Golgata i forsakelse og faste. Jeg er med dere fordi Den Høyeste tillater meg å elske dere og lede dere mot hjertets glede, i en tro som vokser for alle dem som elsker Gud over alt annet. Takk for at dere har svart på mitt kall." 02/25/2023


Last Modified 02/26/2023