Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Budskapet fra 25.november 2022 "Kjære barn! Den Høyeste har sendt meg til dere for å lære dere bønn. Bønn åpner hjertene og gir håp, og troen blir født og styrket. Små barn, med kjærlighet kaller jeg dere: vend tilbake til Gud, for Gud er kjærlighet og deres håp. Dere har ingen fremtid hvis dere ikke bestemmer dere for Gud. Og det er derfor jeg er med dere for å lede dere til å bestemme dere for omvendelse og liv, og ikke for død. Takk for at dere har svart på mitt kall." 11/25/2022


Last Modified 11/25/2022