Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Budskapet fra 25.april 2024 "Kjære barn! Jeg er med dere for å fortelle dere at jeg elsker dere og for å oppmuntre dere til bønn; fordi Satan er sterk og hver dag er hans styrke sterkere gjennom dem som har valgt død og hat. Dere, små barn, vær bønn og mine utstrakte hender av kjærlighet for alle dem som er i mørket og søker lyset fra vår Gud. Takk for at dere har svart på mitt kall." 04/25/2024


Last Modified 04/28/2024