Monthly Message - Slovak

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Slovak Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Posolstvo z 25. novembra 2021 "Drahé deti! Ja som s vami v tomto čase milosti a volám vás všetkých, aby ste boli nositeľmi pokoja a lásky v tomto svete, v ktorom vás Boh prostredníctvom mňa, dietky, volá, aby ste boli modlitbou a láskou a prejavom Neba tu na zemi. Nech sú vaše srdcia naplnené radosťou a vierou v Boha, aby ste, dietky, mali úplnú dôveru v jeho svätú vôľu. Preto som s vami, pretože on, Najvyšší, ma posiela medzi vás, aby som vás povzbudila k nádeji, a vy budete nositeľmi pokoja v tomto nepokojnom svete. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 11/25/2021


Last Modified 11/30/2021