Monthly Message - Slovak

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Slovak Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Posolstvo z 25. marca 2022 "Drahé deti! Počúvam vaše volanie a modlitby za mier. Satan už roky bojuje za vojnu. Preto ma Boh poslal medzi vás, aby som vás viedla na ceste svätosti, pretože ľudstvo je na križovatke. Volám vás, aby ste sa vrátili k Bohu a Božím prikázaniam, aby vám bolo dobre na zemi a aby ste vyšli z tejto krízy, do ktorej sa dostali, pretože nepočúvate Boha, ktorý vás miluje a túži vás spasiť a viesť k novému životu. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 03/25/2022


Last Modified 11/30/2021